Nezaradené

MIKROCERTIFIKÁTY – MIKROOSVEDČENIA – MIKROKVALIFIKÁCIE

Pozrite si našu novú videoprezentáciu MIKROCERTIFIKÁTY – MIKROOSVEDČENIA – MIKROKVALIFIKÁCIE. Nové prvky vo vzdelávacom a kvalifikačnom systéme. Prezentácia približuje vývoj v slovenskom kvalifikačnom systéme pod vplyvom rozvoja európskych nástrojov – od prijatia Slovenského kvalifikačného rámca až k súčasnej celoeurópskej debate o mikrocertifikátoch. https://youtu.be/maEHOugoZq4

MIKROCERTIFIKÁTY – MIKROOSVEDČENIA – MIKROKVALIFIKÁCIE Read More »

Europass oslavuje 3 roky a viac ako 5 miliónov používateľov

Europass oslavuje 3 roky a viac ako 5 miliónov používateľov Europass, popredná platforma EÚ, ktorá podporuje vzdelávanie a riadenie kariéry používateľov prostredníctvom svojich digitálnych nástrojov, dosiahla pôsobivý míľnik a prekonala 5 miliónov registrovaných používateľov. Okrem tohto úspechu Europass spustil aj nový nástroj s názvom „Trendy pracovných miest a zručností“ v kontexte Európskeho roka zručností. Nový

Europass oslavuje 3 roky a viac ako 5 miliónov používateľov Read More »

Odborné vzdelávanie a príprava a ekologický prechod

Prechod na environmentálne udržateľné, obehové a klimaticky neutrálne hospodárstvo má významný sociálny a hospodársky vplyv a vplyv na zamestnanosť. Zabezpečenie toho, aby všetci občania získali potrebné vedomosti, kompetencie, zručnosti a postoje na zvládnutie týchto zmien, je nevyhnutné pre sociálne spravodlivú transformáciu EÚ. Odborné vzdelávanie a príprava (OVP) zohráva kľúčovú úlohu pri pomoci mladým ľuďom a

Odborné vzdelávanie a príprava a ekologický prechod Read More »

Vzdelávanie a odborná príprava a zručnosti ako odrazový mostík pre obehové hospodárstvo

Začiatkom roka vydal CEDEFOP štúdiu, ktorá sa zamerala na povolania a zručnosti nevyhnutné na dosiahnutie obehového hospodárstva v EÚ, a úlohu odborného vzdelávania a prípravy v tejto oblasti. Cirkulárna ekonomika je založená na siedmich zásadách – prehodnotení a znižovaní výroby a spotreby, redizajne, opätovnom používaní, opravách, recyklovaní a zhodnocovaní a udržateľnejšej likvidácii zdrojov. V súčasnom hospodárstve je mnoho výrobkov navrhnutých tak, že

Vzdelávanie a odborná príprava a zručnosti ako odrazový mostík pre obehové hospodárstvo Read More »

Mesiac kvality a Národná cena kvality v OVP 2023

Mesiac kvality a Národná ceny kvality v OVP 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania organizuje v apríli 2023 druhý ročník Mesiaca kvality odborného vzdelávania a prípravy. Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorého súčasťou je aj Referenčné miesto pre EQAVET, v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje

Mesiac kvality a Národná cena kvality v OVP 2023 Read More »

Europass WORKSHOP so žiakmi SOŠ obchodu a služieb v Martine

Europass WORKSHOP so žiakmi SOŠ obchodu a služieb v Martine Dňa 15. februára 2023 Národné centrum Europass Slovensko usporiadalo workshop na SOŠ obchodu a služieb v Martine. Cieľom Europass workshopov bolo sprostredkovanie informácií, zvýšenie povedomia o platforme www.europass.eu, pochopenie a využívanie moderných nástrojov na podporu celoživotného vzdelávania. Pomocou praktických úloh študenti spoznali význam a výhody Europass životopisu s

Europass WORKSHOP so žiakmi SOŠ obchodu a služieb v Martine Read More »

Europass WORKSHOP so žiakmi SOŠ chemickej a Gymnázia v Hlohovci

Europass WORKSHOP so žiakmi SOŠ a Gymnázia v Hlohovci Dňa 27. januára 2023 národné centrum Europass Slovensko usporiadalo workshop na SOŠ chemickej a Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci. Cieľom Europass workshopov bolo sprostredkovanie informácií, zvýšenie povedomia o platforme www.europass.eu, pochopenie a využívanie moderných nástrojov na podporu celoživotného vzdelávania. Pomocou praktických úloh študenti spoznali význam a výhody Europass životopisu s

Europass WORKSHOP so žiakmi SOŠ chemickej a Gymnázia v Hlohovci Read More »

Konferencia Posilnenie európskej digitálnej transformácie

Podpora európskej digitálnej transformácie Čo sa môžeme naučiť z Európskeho prieskumu zručností a pracovných miest (ESJS)? Rok 2023 bude Európskym rokom zručností. Pochopenie toho, ako technologické zmeny a digitalizácia, najmä nové technológie inteligentnej automatizácie alebo priemyslu 4.0 (napr. pokročilá robotika, umelá inteligencia, 3D tlač), menia svet práce a vzdelávania, je kľúčom k tomu, aby sa

Konferencia Posilnenie európskej digitálnej transformácie Read More »

Europass WORKSHOP na Gymnáziu v Žiline

Europass WORKSHOP so študentmi Gymnázia v Žiline Dňa 22. novembra 2022 národné centrum Europass Slovensko usporiadalo workshop na Gymnáziu v Žiline pre žiakov a učiteľov z Grécka, Poľska, Islandu, Švédska a Talianska zapojených do projektu Erasmus+ Digital Competence and eSafety. Predošlé Ďalšie Hlavná téma workshopu sa niesla celým medzinárodným stretnutím v podobe predstavenia platformy Europass, ktorá má v súčasnosti

Europass WORKSHOP na Gymnáziu v Žiline Read More »