Národné centrum europass

Národné centrum Europass Slovensko je od 01. februára 2018 súčasťou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Úlohy Národného centra Europass sú zvyšovať informovanosť o Europasse, poskytovať zainteresovaných stranám potrebné informácie, prispievať k lepšiemu pochopeniu a používaniu jednotlivých nástrojov a spolupracovať s Európskou komisiu, sieťou národných centier v členských štátoch EÚ a ďalšími inštitúciami a organizáciami zapojenými do realizácie Europassu na národnej aj medzinárodnej úrovni.

+421 911 610 115

europass@siov.sk

Adresa

Sídlo ŠIOV

Bellova 54

837 63  Bratislava

NC Europass

Stromová 9

831 01  Bratislava