EUROPASS SLOVENSKO

MOBILITA

DODATOK

Národné podujatie Europass

Národné podujatie EUROPASS Národné centrum Europass Slovensko v rámci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania zorganizovalo dňa 3. marca 2021 Národné podujatie Europass, ktorého sa zúčastnilo viac ako 90 účastníkov z 53 rôznych organizácií.…

Pozvánka na podujatie EUROPASS

Národné podujatie EUROPASS Národné centrum Europass Slovensko vás pozýva na Národné podujatie Europass zamerané na oficiálne predstavenie Nového Europassu, ktoré sa bude konať dňa 3. marca 2021 v čase 10:00 …

Europass životopis

Europass životopis je jednoduchý a flexibilný dokument, v ktorom máte príležitosť prehľadne predstaviť svoje schopnosti a kvalifikáciu.

Potvrdenie
o Mobilite

Europass mobilita opisuje zručnosti nadobudnuté počas pobytu v zahraničí v rámci mobility na účely vzdelávania sa alebo práce.

Dodatky k vysvedčeniu a osvedčeniu

Europass dodatky poskytujú poskytujú informácie o obsahu a výsledkoch vzdelávania súvisiaceho s kvalifikáciou a o vzdelávacom systéme krajiny.

HUMANS OF EUROPASS

Národné centrum Europass je súčasťou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV). Aktivity NCE sa realizujú s finančnou podporou Európskej únie v rámci programu Erasmus+.