EUROPASS SLOVENSKO

MOBILITA

DODATOK

Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni v Nitre 2021

EUROPASS Slovensko opäť na GAUDEAME Nitra 2021 Tentokrát v Nitre sa konal veľtrh vysokých škôl s názvom Gaudeamus. Podujatie prebehlo od 2. do 4. novembra vo formáte prednáškových a konzultačných dní. Akciu v priebehu troch dní navštívilo…

Europass životopis

Europass životopis je jednoduchý a flexibilný dokument, v ktorom máte príležitosť prehľadne predstaviť svoje schopnosti a kvalifikáciu.

Potvrdenie
o Mobilite

Europass mobilita opisuje zručnosti nadobudnuté počas pobytu v zahraničí v rámci mobility na účely vzdelávania sa alebo práce.

Dodatky k vysvedčeniu a osvedčeniu

Europass dodatky poskytujú poskytujú informácie o obsahu a výsledkoch vzdelávania súvisiaceho s kvalifikáciou a o vzdelávacom systéme krajiny.

HUMANS OF EUROPASS

Národné centrum Europass je súčasťou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV). Aktivity NEC sa realizujú s finančnou podporou Európskej únie v rámci programu Erasmus+.