Nezaradené

Integrácia umelej inteligencie do vzdelávania

Etické usmernenia pre pedagógov týkajúce sa používania umelej inteligencie a údajov pri výučbe a vzdelávaní V rámci napĺňania strategických priorít Akčného plánu digitálneho vzdelávania, zverejnila Európska komisia etické usmernenia o umelej inteligencii a využívaní údajov vo vzdelávaní a odbornej príprave, ktoré majú byť poskytnuté pedagógom. Viac informácií nájdete tu Tieto usmernenia poskytujú pedagógom pevný základ […]

Integrácia umelej inteligencie do vzdelávania Read More »

KONFERENCIA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA

Konferencia kariérového poradenstva Tím Europass v máji participoval na Konferencii Kariérového poradenstva 2024 v Banskej Bystrici pri príležitosti 10. výročia Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Prezentovali sme užitočné digitálne nástroje online platformy Europass, ktoré môžu vhodne dopĺňať poradenské služby kariérových poradcov na Slovensku. Témy  digitálna transformácia a umelá inteligencia prinášajú nejasnosť a nepredvídateľnosť

KONFERENCIA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA Read More »

Európsky deň kariéry

Európsky deň kariéry Národné centrum Europass prináša nový spôsob, ako podporovať mladých ľudí na ich kariérnej ceste,  EURÓPSKY DEŇ KARIÉRY, organizovaný v spolupráci s európskymi iniciatívami a partnermi. Prvý ročník podujatia sa konal v Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave. Účastníci boli zo Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím.

Európsky deň kariéry Read More »

DEŇ EURÓPY 2024

Deň Európy 2024 Deň Európy 2024 sme tento rok zažili v Krupine, v Bratislave aj v Banskej Bystrici. Oslavovali sme 20. výročie vstupu Slovenska do EÚ. Stretli sme všetky generácie a pozorovali ich špecifiká. Zaujímalo nás, aké majú hodnoty, zručnosti a sny do budúcna. Zistili sme, že väčšina mladých ľudí už pozná a používa nástroje

DEŇ EURÓPY 2024 Read More »

Workshopy Europass rozvíjajú ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE

Europass WORKSHOPY V máji 2024 sme realizovali praktické workshopy pre 3 stredné školy, zamerané na rozvoj digitálnych zručností, ktoré sme obohatili aj o aktivity kariérového poradenstva. Študentov z Obchodnej Akadémie Považská Bystrica sme vybavili nástrojmi a stratégiami na definovanie svojich vlastností a spôsobov, ako ich využiť v budúcnosti. Workshopy obsahovali: Zážitkové kariérové poradenstvo, Prezentáciu online

Workshopy Europass rozvíjajú ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE Read More »

Europass WORKSHOP a Fórum detí a mládeže mesta Prievidza

Europass WORKSHOPY Aj v roku 2024 EUROPASS Slovensko pokračuje v realizovaní workshopov pre stredné školy. Vo februári sme navštívili Strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici a Strednú odbornú školu technickú v Prešove. Študenti mali počas workshopov možnosť zistiť ako im môže platforma www.europass.eu pomôcť pri plánovaní a rozvoji ich vzdelávania či kariéry. Pomocou praktických úloh

Europass WORKSHOP a Fórum detí a mládeže mesta Prievidza Read More »

Europass a EPALE na záverečnej konferencii medzinárodného projektu PROSID​

Europass a EPALE na záverečnej konferencii medzinárodného projektu PROSID Občianske združenie Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť, ktoré sa dlhodobo zaoberá vzdelávaním dospelých a kariérovým poradenstvom, zorganizovalo konferenciu zameranú na prezentáciu výsledkov svojho projektu v rámci programu ERASMUS+ s názvom Podpora sociálnej inklúzie znevýhodnených a zraniteľných skupín (PROSID). Na konferencii, ktorá sa konala 22. februára 2024 vo Veľkom Mederi, boli

Europass a EPALE na záverečnej konferencii medzinárodného projektu PROSID​ Read More »

Školenie pre interných pracovných poradcov Mareena

Mareena WORKSHOP Národné centrum Europass Slovensko realizovalo školenie pre interných pracovných poradcov organizácie Mareena. Školenie, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.01.2024, bolo zamerané na efektívne využívanie nástrojov Europass, s osobitným dôrazom na tvorbu životopisu a motivačného listu. Cieľom školenia bolo pracovným poradcom posilniť  zručnosti v oblasti využívania nástrojov Europass. Jedným z dôležitých aspektov školenia bolo zameranie

Školenie pre interných pracovných poradcov Mareena Read More »

Nový pracovný dokument CEDEFOP k podpore kariérového poradenstva dospelých

Publikácia CEDEFOP K normám EÚ pre monitorovanie a hodnotenie systémov a služieb celoživotného poradenstva (zväzok III)Pochopenie výziev pri odhadovaní finančných investícií a nákladov v rámci verejne financovaných opatrení na podporu kariérneho rozvoja dospelých rozširuje databázu dôkazov o výsledkoch a vplyvoch podpory kariérového rozvoja. Jej cieľom je dosiahnuť lepšie pochopenie nákladov na verejne financované opatrenia spojené

Nový pracovný dokument CEDEFOP k podpore kariérového poradenstva dospelých Read More »

Mikroosvedčenia pre vzdelávanie a odbornú prípravu na trhu práce – Pridaná hodnota pre konečných používateľov

CEDEFOP zverejnil svoju tretiu správu Microcredentials for labour market education and training – The added value for end users o mikroosvedčeniach previazaných s trhom práce, ktorá sa orientuje najmä na prínos pre koncových užívateľov. Súčasné medzery v poznatkoch o vnímanej pridanej hodnote mikroosvedčení na trhu práce vyvolávajú otázku, či im môžu tí, ktorí ich získavajú,

Mikroosvedčenia pre vzdelávanie a odbornú prípravu na trhu práce – Pridaná hodnota pre konečných používateľov Read More »