Mapovanie budúcnosti OVP: Poznatky a stratégie pre pracovnú silu zajtrajška

Webinár OECD dňa 26. októbra 2023 ponúka príležitosť získať cenné poznatky a inšpiráciu pre budúcnosť odborného vzdelávania a prípravy. Témou bude budovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy, ktoré sú pripravené na výzvy budúcnosti vrátane prechodu na ekologickejšie výrobné metódy a rastúceho dopytu po komplexných zručnostiach na trhu práce.

Predstaví nedávne iniciatívy Európskej komisie, údaje z dokumentu „Education at a Glance 2023″ a poznatky z projektu „Budovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy pripravených na budúcnosť“ s cieľom preskúmať kritické rozmery systémov odborného vzdelávania a prípravy. Diskusia sa bude zaoberať kľúčovými otázkami, nad ktorými sa musia tvorcovia politík a zainteresované strany v oblasti odborného vzdelávania a prípravy zamyslieť pri reorganizácii odborného vzdelávania a prípravy, aby sa prispôsobili dynamickým požiadavkám budúcej pracovnej sily, ako aj stratégie na aktualizáciu obsahu programov odborného vzdelávania a prípravy a na riešenie rastúceho dopytu dospelých po celoživotnom zvyšovaní a preškoľovaní kvalifikácie.

Medzi prednášajúcimi budú:

  • Abel Schumann, hlavný analytik, riaditeľstvo OECD pre vzdelávanie a zručnosti
  • Malgorzata Kuczera, projektová manažérka, Centrum OECD pre zručnosti
  • Ana Carrero, zástupkyňa vedúceho oddelenia, GR pre zamestnanosť, Európska komisia
  • Agnes Roman, poradkyňa, Európska konfederácia odborových zväzov
  • Robert Plummer, hlavný poradca, BusinessEurope
  • Uliana Musakina , podpredsedníčka, Združenie fínskych študentov odborných škôl SAKKI, Fínsko
  • Adrijana Hodak, vedúca medzipodnikového vzdelávacieho centra (MIC) v Školskom stredisku Nova Gorica, Slovinsko
  • Oliver Diehl, zástupca vedúceho oddelenia pre inovácie v odbornom vzdelávaní, Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum, Nemecko

REGISTRÁCIA