Mikroosvedčenia: smerom k flexibilným vzdelávacím cestám

Mikroosvedčenia (alebo tiež mikrocertifikáty, či mikrokvalifikácie, a v angličtine microcredentials) sú jedným z nástrojov na riešenie súčasných výziev na trhu práce a vo vzdelávaní. Rýchle a flexibilné zvyšovanie, rozširovanie, doplnenie alebo zmena kvalifikácie sú kľúčovými slovami v súvislosti s ich používaním.

Národné kontaktné miesto pre Európsky kvalifikačný rámec, ktorý pôsobí v rámci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, vás pozýva na seminár Mikroosvedčenia: smerom k flexibilným vzdelávacím cestám, ktorý sa uskutoční 5. decembra 2023 v Bratislave.

Seminár čerpá zo zahraničnej skúsenosti so začlenením mikroosvedčení do vzdelávacích systémov, ich tvorbou a praktickým využitím. O svoje skúsenosti sa podelia zahraniční experti Anastasia Pouliou z CEDEFOP, ktorá predstaví výsledky európskeho výskumu so zameraním na mikroosvedčenia orientované na trh práce.

Michal Karpíšek zastupujúci Európsku univerzitnú alianciu E3UDRES2 zhodnotí příležitosti mikroosvedčení vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Stuart Martin, zakladateľ George Angus Consulting skúma hodnoty mikroosvedčení v ekonomikách v rôznych častiach sveta, vrátane Austrálie a Ázie.

Michał Nowakowski z poľského Inštitútu pre výskum vzdelávania predstaví digitálnu platformu pre mikroosvedčenia.

Mikroosvedčenia z neformálneho sektora, ktoré ponúka v rámci svojej vzdelávacej série Európska sieť pre základné zručnosti uvedie Zoltán Varkonyi.

Registrácia je možná do 20. 11. 2023:
https://forms.gle/t4BePzpG5rMTCPkx7