Kniha o informačnej bezpečnosti pre stredoškolákov zdarma

Občianske združenie Preventista vydalo ďalší diel Učebnice informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá. Publikácia je dostupná zadarmo v elektronickej verzii a je určená pre študentov stredných škôl, ktorí sa chcú dozvedieť viac o informačnej bezpečnosti.

V učebnici sa autori venujú širokej škále tém, od základov informačnej bezpečnosti až po najnovšie trendy a technológie. Obsahuje informácie o najčastejších útokoch realizovaných metódami sociálneho inžinierstva, o nastavovaní bezpečnosti v organizácii, o systéme bezpečnostných noriem a o ďalších problematických okruhoch z oblasti informačnej bezpečnosti.

Učebnica je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa venuje teoretickým základom informačnej bezpečnosti, druhá časť obsahuje príklady a cvičenia, ktoré pomáhajú študentom pochopiť a aplikovať získané vedomosti.

Elektronická verzia je bezplatná

Za publikáciou stojí štvorica autorov: Daniel Chromek, Jaroslav Oster, Miroslav Blšák a Marek Zeman. Okrem toho vznikla aj Metodická príručka pre školy pod odborným vedením autoriek metodík Kataríny Valičkovej a Miriamy Blšákovej.

Metodická príručka a elektronická verzia učebnice sú dostupné bezplatne pre učiteľov na webovej stránke občianskeho združenia Preventista.

Záujemcovia o tlačenú verziu učebnice ju môžu objednať prostredníctvom elektronického formulára. Učebnica sa takto objednáva školám, ktoré ju môžu sprístupniť pre študentov. „Učebnice sú aktuálne (zatiaľ) na základe rozhodnutia autorov určené výhradne pre školský sektor, preto súkromným osobám mimo školstva či zriaďovateľskej pôsobnosti a právnickým osobám nebudú učebnice poskytnuté,“ píšu na stránkach autori.

Prvú učebnicu školy používajú

Prvá učebnica, ktorú občianske združenie vydalo v roku 2021, sa teší veľkej obľube. Viac ako 200 slovenských stredných škôl ju využíva pre výučbu tém informačnej bezpečnosti a prevencie počítačovej kriminality.

Do budúcnosti plánuje občianske združenie vydávať ďalšie knihy zamerané na oblasť kybernetickej bezpečnosti. Ich cieľom je vzdelávať rôzne vekové kategórie, od mladších detí až po starších používateľov, ktorí možno ešte len začínajú s modernými technológiami alebo im nikto nevysvetlil, ako ich správne a bezpečne používať.

Ukážky z učebnice 1 a 2 (poskytujeme so súhlasom autorov):

Zdroj: OZ PREVENTISTA, združenie pre bezpečnosť a prevenciu