Potvrdenie o mobilite

Láka Vás možnosť vycestovať za štúdiom alebo získaním pracovných skúseností do zahraničia? Programy na podporu mobility pre všetky vekové skupiny (žiaci, študenti, mládež, učitelia, pracovníci v oblasti vzdelávania a mládeže) predstavujú jedinečnú príležitosť spoznať život v inej krajine, naučiť sa cudzí jazyk ale aj získať nové vedomosti a pracovné zručnosti. 

Potvrdenie Europass – mobilita potvrdzuje vedomosti, zručnosti a kompetencie získané prostredníctvom programov na podporu mobility (napr. Erasmus+), získané počas obdobia stráveného v zahraničí a pomáha pri ich uznávaní po návrate do domovskej inštitúcie alebo ako informácia v pracovnom portfóliu. 

Potvrdenie o mobilite zaznamenáva informácie o pôsobení účastníka a úlohách vykonávaných počas mobility,  a najmä o pokroku, ktorý dosiahol v týchto oblastiach:

  •  pracovné zručnosti,
  • jazykové zručnosti,
  • digitálne zručnosti,
  • organizačné a riadiace zručnosti,
  •  komunikačné zručnosti,
  • ďalšie zručnosti.

Dokument Europass – mobilita  vydáva spoločne vysielajúca a prijímajúca organizácia, ktoré mobilitu organizujú. Pred  vydaním potvrdenia je potrebné účastníka mobility najprv zaregistrovať pomocou žiadosti o registračné číslo.

Europass Slovensko sa môže pochváliť spoluprácou so Školou umeleckého priemyslu v Košiciach na tvorbe propagačného videa, ktoré malo byť súčasťou programu počas slávnostného podujatia Europass v rámci uvedenia novej online platformy.