Vzdelávanie a rozvoj zručností v priemyselnej revolúcii 4.0

23. júna 2022

Hotel Crowne Plaza, Bratislava

Štvrtá priemyselná revolúcia, označovaná tiež ako Priemysel 4.0, nám vniesla do životov a práce umelú inteligenciu, virtuálnu realitu, 3-D tlač, nové formy komunikácie, múdre technológie a prepojenie takmer všetkého, ale aj výrazne ovplyvnila spôsob ako pracujeme a ako a čo sa učíme.

Europass Slovensko organizuje konferenciu, na ktorej by sme sa chceli bližšie pozrieť ako digitalizácia a s ňou spojené rýchle zmeny vo svete práce a vzdelávania ovplyvňujú potreby v oblasti zručností a aké kompetencie ľudia potrebujú na to, aby sa v týchto nových situáciách dokázali nielen zorientovať, ale aj cítiť sa komfortne.

Ako sa mení úloha pedagógov? Ako je potrebné prispôsobiť formy a obsah vzdelávania? Čo od absolventov a zamestnancov očakáva trh práce? A sme pripravení učiť aj učiť sa počas celého života?

Na tieto otázky budeme hľadať odpovede počas Národnej konferencie Europass, dňa 23. júna 2022 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave.