Europass WORKSHOP a Fórum detí a mládeže mesta Prievidza

Europass WORKSHOPY Aj v roku 2024 EUROPASS Slovensko pokračuje v realizovaní workshopov pre stredné školy. Vo februári sme navštívili Strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici a Strednú odbornú školu technickú v Prešove. Študenti mali počas workshopov možnosť zistiť ako im môže platforma www.europass.eu pomôcť pri plánovaní a rozvoji ich vzdelávania či kariéry. Pomocou praktických úloh […]

Europass WORKSHOP a Fórum detí a mládeže mesta Prievidza Read More »

Europass a EPALE na záverečnej konferencii medzinárodného projektu PROSID​

Europass a EPALE na záverečnej konferencii medzinárodného projektu PROSID Občianske združenie Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť, ktoré sa dlhodobo zaoberá vzdelávaním dospelých a kariérovým poradenstvom, zorganizovalo konferenciu zameranú na prezentáciu výsledkov svojho projektu v rámci programu ERASMUS+ s názvom Podpora sociálnej inklúzie znevýhodnených a zraniteľných skupín (PROSID). Na konferencii, ktorá sa konala 22. februára 2024 vo Veľkom Mederi, boli

Europass a EPALE na záverečnej konferencii medzinárodného projektu PROSID​ Read More »

Školenie pre interných pracovných poradcov Mareena

Mareena WORKSHOP Národné centrum Europass Slovensko realizovalo školenie pre interných pracovných poradcov organizácie Mareena. Školenie, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.01.2024, bolo zamerané na efektívne využívanie nástrojov Europass, s osobitným dôrazom na tvorbu životopisu a motivačného listu. Cieľom školenia bolo pracovným poradcom posilniť  zručnosti v oblasti využívania nástrojov Europass. Jedným z dôležitých aspektov školenia bolo zameranie

Školenie pre interných pracovných poradcov Mareena Read More »

Nový pracovný dokument CEDEFOP k podpore kariérového poradenstva dospelých

Publikácia CEDEFOP K normám EÚ pre monitorovanie a hodnotenie systémov a služieb celoživotného poradenstva (zväzok III)Pochopenie výziev pri odhadovaní finančných investícií a nákladov v rámci verejne financovaných opatrení na podporu kariérneho rozvoja dospelých rozširuje databázu dôkazov o výsledkoch a vplyvoch podpory kariérového rozvoja. Jej cieľom je dosiahnuť lepšie pochopenie nákladov na verejne financované opatrenia spojené

Nový pracovný dokument CEDEFOP k podpore kariérového poradenstva dospelých Read More »

Mikroosvedčenia pre vzdelávanie a odbornú prípravu na trhu práce – Pridaná hodnota pre konečných používateľov

CEDEFOP zverejnil svoju tretiu správu Microcredentials for labour market education and training – The added value for end users o mikroosvedčeniach previazaných s trhom práce, ktorá sa orientuje najmä na prínos pre koncových užívateľov. Súčasné medzery v poznatkoch o vnímanej pridanej hodnote mikroosvedčení na trhu práce vyvolávajú otázku, či im môžu tí, ktorí ich získavajú,

Mikroosvedčenia pre vzdelávanie a odbornú prípravu na trhu práce – Pridaná hodnota pre konečných používateľov Read More »

NÁRODNÉ CENTRUM EUROPASS V ROKU 2023!

V roku 2023 Národné centrum Europass predstavilo rozsiahly program uskutočnených aktivít, ktoré boli predovšetkým zamerané na podporu rozvoja zručností v zmysle Európskeho roka zručností. Národné centrum Europass uskutočnilo množstvo aktivít, ktorých cieľom bolo zvýšiť informovanosť o Europasse a jeho výhodách, a to najmä medzi mladými ľuďmi a profesionálmi. Rok 2023 sme odštartovali Webinárom pre výchovných a

NÁRODNÉ CENTRUM EUROPASS V ROKU 2023! Read More »

Mikroosvedčenia ako nástroj flexibilného rozvoja zručností

Národné kontaktné miesto pre EKR zorganizovalo dňa 5. decembra 2023 v Bratislave medzinárodný seminár zameraný na využívanie mikroosvedčení v rôznych častiach vzdelávacieho systému. Súčasťou seminára boli medzinárodní aj domáci experti, ktorí predstavili svoje skúsenosti v tejto oblasti, výsledky výskumu alebo opatrenia, ktoré je potrebné zaviesť v národnej legislatíve. Anastasia Pouliou, CEDEFOP – Mikro-osvedčenia pre OVP

Mikroosvedčenia ako nástroj flexibilného rozvoja zručností Read More »

Európska únia prijala balík opatrení na podporu mobility zručností a talentov

Brusel, 22. novembra 2023 – Európska komisia v stredu 15. novembra 2023 prijala balík opatrení na podporu mobility zručností a talentov v Európskej únii. Cieľom balíka je zabezpečiť, aby EÚ bola atraktívnym miestom pre talenty z celého sveta a aby sa uľahčila mobilita pracovníkov v rámci EÚ. Jedným z opatrení je návrh odporúčania Rady „Európa

Európska únia prijala balík opatrení na podporu mobility zručností a talentov Read More »

Kniha o informačnej bezpečnosti pre stredoškolákov zdarma

Občianske združenie Preventista vydalo ďalší diel Učebnice informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá. Publikácia je dostupná zadarmo v elektronickej verzii a je určená pre študentov stredných škôl, ktorí sa chcú dozvedieť viac o informačnej bezpečnosti. V učebnici sa autori venujú širokej škále tém, od základov informačnej bezpečnosti až po najnovšie trendy a technológie.

Kniha o informačnej bezpečnosti pre stredoškolákov zdarma Read More »

Bezplatné zdroje umelej inteligencie pre vašu školu alebo triedu​

Ak začínate implementovať generatívnu AI (Artificial Intelligence) vo svojej škole, máme pre vás k dispozícii bezplatnú knižnicu zdrojov. Generatívna umelá inteligencia (AI) Vysvetľovač generatívnej umelej inteligencie je jednoduchý grafický organizér, ktorý definuje AI v širšom kontexte oblasti AI.​ Prompt Framework pre pedagógov: Model piatich „S“​ Pomocou prompt engineeringu môžu byť AI chatboty silným nástrojom pre každého pedagóga – či už pri

Bezplatné zdroje umelej inteligencie pre vašu školu alebo triedu​ Read More »