Nový pracovný dokument CEDEFOP k podpore kariérového poradenstva dospelých

Publikácia CEDEFOP K normám EÚ pre monitorovanie a hodnotenie systémov a služieb celoživotného poradenstva (zväzok III)Pochopenie výziev pri odhadovaní finančných investícií a nákladov v rámci verejne financovaných opatrení na podporu kariérneho rozvoja dospelých rozširuje databázu dôkazov o výsledkoch a vplyvoch podpory kariérového rozvoja. Jej cieľom je dosiahnuť lepšie pochopenie nákladov na verejne financované opatrenia spojené […]

Nový pracovný dokument CEDEFOP k podpore kariérového poradenstva dospelých Read More »

Mikroosvedčenia pre vzdelávanie a odbornú prípravu na trhu práce – Pridaná hodnota pre konečných používateľov

CEDEFOP zverejnil svoju tretiu správu Microcredentials for labour market education and training – The added value for end users o mikroosvedčeniach previazaných s trhom práce, ktorá sa orientuje najmä na prínos pre koncových užívateľov. Súčasné medzery v poznatkoch o vnímanej pridanej hodnote mikroosvedčení na trhu práce vyvolávajú otázku, či im môžu tí, ktorí ich získavajú,

Mikroosvedčenia pre vzdelávanie a odbornú prípravu na trhu práce – Pridaná hodnota pre konečných používateľov Read More »

NÁRODNÉ CENTRUM EUROPASS V ROKU 2023!

V roku 2023 Národné centrum Europass predstavilo rozsiahly program uskutočnených aktivít, ktoré boli predovšetkým zamerané na podporu rozvoja zručností v zmysle Európskeho roka zručností. Národné centrum Europass uskutočnilo množstvo aktivít, ktorých cieľom bolo zvýšiť informovanosť o Europasse a jeho výhodách, a to najmä medzi mladými ľuďmi a profesionálmi. Rok 2023 sme odštartovali Webinárom pre výchovných a

NÁRODNÉ CENTRUM EUROPASS V ROKU 2023! Read More »

Mikroosvedčenia ako nástroj flexibilného rozvoja zručností

Národné kontaktné miesto pre EKR zorganizovalo dňa 5. decembra 2023 v Bratislave medzinárodný seminár zameraný na využívanie mikroosvedčení v rôznych častiach vzdelávacieho systému. Súčasťou seminára boli medzinárodní aj domáci experti, ktorí predstavili svoje skúsenosti v tejto oblasti, výsledky výskumu alebo opatrenia, ktoré je potrebné zaviesť v národnej legislatíve. Anastasia Pouliou, CEDEFOP – Mikro-osvedčenia pre OVP

Mikroosvedčenia ako nástroj flexibilného rozvoja zručností Read More »

Európska únia prijala balík opatrení na podporu mobility zručností a talentov

Brusel, 22. novembra 2023 – Európska komisia v stredu 15. novembra 2023 prijala balík opatrení na podporu mobility zručností a talentov v Európskej únii. Cieľom balíka je zabezpečiť, aby EÚ bola atraktívnym miestom pre talenty z celého sveta a aby sa uľahčila mobilita pracovníkov v rámci EÚ. Jedným z opatrení je návrh odporúčania Rady „Európa

Európska únia prijala balík opatrení na podporu mobility zručností a talentov Read More »

Kniha o informačnej bezpečnosti pre stredoškolákov zdarma

Občianske združenie Preventista vydalo ďalší diel Učebnice informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá. Publikácia je dostupná zadarmo v elektronickej verzii a je určená pre študentov stredných škôl, ktorí sa chcú dozvedieť viac o informačnej bezpečnosti. V učebnici sa autori venujú širokej škále tém, od základov informačnej bezpečnosti až po najnovšie trendy a technológie.

Kniha o informačnej bezpečnosti pre stredoškolákov zdarma Read More »

Bezplatné zdroje umelej inteligencie pre vašu školu alebo triedu​

Ak začínate implementovať generatívnu AI (Artificial Intelligence) vo svojej škole, máme pre vás k dispozícii bezplatnú knižnicu zdrojov. Generatívna umelá inteligencia (AI) Vysvetľovač generatívnej umelej inteligencie je jednoduchý grafický organizér, ktorý definuje AI v širšom kontexte oblasti AI.​ Prompt Framework pre pedagógov: Model piatich „S“​ Pomocou prompt engineeringu môžu byť AI chatboty silným nástrojom pre každého pedagóga – či už pri

Bezplatné zdroje umelej inteligencie pre vašu školu alebo triedu​ Read More »

Hľadáme kolegyňu/kolegu na Úsek celoživotného vzdelávania​

Na Úseku celoživotného vzdelávania hľadáme kolegu/kolegyňu na pozíciu odborný/á zamestnanec/kyňa pre riadenie jednej z EÚ iniciatív na národnej úrovni. Miesto výkonu práce: Bratislava Termín nástupu: Január 2024 Druh pracovného pomeru: HPP Minimálne požiadavky Ďalšie požiadavky PRACOVNÁ NÁPLŇ: Ponúkaný plat: Mzda od 1 600 € mesačne podľa praxe a úrovne zručností (odmeňovanie podľa Zákona č. 553/2003 Z.

Hľadáme kolegyňu/kolegu na Úsek celoživotného vzdelávania​ Read More »

Mikroosvedčenia: smerom k flexibilným vzdelávacím cestám

Mikroosvedčenia (alebo tiež mikrocertifikáty, či mikrokvalifikácie, a v angličtine microcredentials) sú jedným z nástrojov na riešenie súčasných výziev na trhu práce a vo vzdelávaní. Rýchle a flexibilné zvyšovanie, rozširovanie, doplnenie alebo zmena kvalifikácie sú kľúčovými slovami v súvislosti s ich používaním. Národné kontaktné miesto pre Európsky kvalifikačný rámec, ktorý pôsobí v rámci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, vás pozýva

Mikroosvedčenia: smerom k flexibilným vzdelávacím cestám Read More »

Mapovanie budúcnosti OVP: Poznatky a stratégie pre pracovnú silu zajtrajška

Webinár OECD dňa 26. októbra 2023 ponúka príležitosť získať cenné poznatky a inšpiráciu pre budúcnosť odborného vzdelávania a prípravy. Témou bude budovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy, ktoré sú pripravené na výzvy budúcnosti vrátane prechodu na ekologickejšie výrobné metódy a rastúceho dopytu po komplexných zručnostiach na trhu práce. Predstaví nedávne iniciatívy Európskej komisie, údaje z

Mapovanie budúcnosti OVP: Poznatky a stratégie pre pracovnú silu zajtrajška Read More »