Európska únia prijala balík opatrení na podporu mobility zručností a talentov

Brusel, 22. novembra 2023 – Európska komisia v stredu 15. novembra 2023 prijala balík opatrení na podporu mobility zručností a talentov v Európskej únii. Cieľom balíka je zabezpečiť, aby EÚ bola atraktívnym miestom pre talenty z celého sveta a aby sa uľahčila mobilita pracovníkov v rámci EÚ.

Jedným z opatrení je návrh odporúčania Rady „Európa v pohybe“ – príležitosti učebnej mobility pre každého. Návrh obsahuje ambiciózne nové ciele na úrovni EÚ, vrátane zvýšenia cieľa na 15 % študentov odborného vzdelávania a prípravy, ktorí využívajú učebnú mobilitu do roku 2030. Navrhuje opatrenia na prekonanie prekážok mobility, a najmä zahŕňa komplexný politický rámec na podporu mobility učňov.

Ďalším opatrením je návrh nariadenia o zriadení fondu talentov EÚ. Fond talentov EÚ bude prvou platformou EÚ, ktorá bude spájať kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie z tretích krajín s voľnými pracovnými miestami v profesiách s nedostatkom pracovnej sily.

Tretím opatrením je odporúčanie Komisie o uznaní kvalifikácií štátnych príslušníkov tretích krajín. Odporúčanie dopĺňa balík konkrétnymi akciami na uľahčenie a zjednodušenie postupov uznania a umožnenie jednoduchšej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce.

„Európa potrebuje talenty z celého sveta, aby bola konkurencieschopná. Nový balík opatrení je dôležitým krokom vpred v našom úsilí prilákať a udržať si talenty,“ uviedol podpredseda Európskej komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas.