Mikroosvedčenia ako nástroj flexibilného rozvoja zručností

Národné kontaktné miesto pre EKR zorganizovalo dňa 5. decembra 2023 v Bratislave medzinárodný seminár zameraný na využívanie mikroosvedčení v rôznych častiach vzdelávacieho systému. Súčasťou seminára boli medzinárodní aj domáci experti, ktorí predstavili svoje skúsenosti v tejto oblasti, výsledky výskumu alebo opatrenia, ktoré je potrebné zaviesť v národnej legislatíve.

Anastasia Pouliou, CEDEFOP – Mikro-osvedčenia pre OVP a trh práce 
Microcredentials_Pouliou

Michal Nowakowski, Inštitút pre výskum vzdelávania (Poľsko) – Mikro-osvedčenia v digitálnej podobe 
Microcredentials_Nowakowski

 Stuart Martin, George Angus Consulting (UK/Nový Zéland) – Hodnoty mikro-osvedčení 
Microcredential_Martin 

Michal Karpíšek, Mikro-osvedčenia: nové príležitosti pre vysokoškolské vzdelávanie, European University Alliance E3UDRES2 
Microcredentials_Karpisek

Zoltán Várkonyi, Európska sieť pre základné zručnosti – Mikro-osvedčenia pre učiteľov základných zručností
Microcredentials_Varkonyi

Juraj Vantuch, ŠIOV – Mikro-osvedčenia: čo sa môžeme naučiť zo zahraničných skúseností
Microcredentials_Vantuch

 PROGRAM
M I C R O C R E D E N T I A L S final