Európsky deň kariéry

Národné centrum Europass prináša nový spôsob, ako podporovať mladých ľudí na ich kariérnej ceste,  EURÓPSKY DEŇ KARIÉRY, organizovaný v spolupráci s európskymi iniciatívami a partnermi.

Prvý ročník podujatia sa konal v Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave. Účastníci boli zo Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím. Cieľom Európskeho dňa kariéry 2024 bolo vyzdvihnúť dôležitosť inkluzívneho zamestnávania na Slovensku a podporiť mladých ľudí zo znevýhodnenej a zraniteľnej skupiny na trhu práce.

Za pomoci aktivít kariérového poradenstva sme žiakom pomáhali objavovať ich silné stránky a zručnosti potrebné pre úspešné odštartovanie kariéry. Naučili sme ich používať digitálne nástroje a poskytli im informácie o možnostiach vzdelávacích mobilít.

Skvelá spolupráca a veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a venovali svoj čas tomuto zmysluplnému podujatiu: