Mareena WORKSHOP

Národné centrum Europass Slovensko realizovalo školenie pre interných pracovných poradcov organizácie Mareena. Školenie, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.01.2024, bolo zamerané na efektívne využívanie nástrojov Europass, s osobitným dôrazom na tvorbu životopisu a motivačného listu.

Cieľom školenia bolo pracovným poradcom posilniť  zručnosti v oblasti využívania nástrojov Europass. Jedným z dôležitých aspektov školenia bolo zameranie na praktické využitie nadobudnutých vedomostí v prospech komunity. Interní pracovní poradcovia z Mareena budú svoje nové schopnosti využívať v rámci poradenskej činnosti, kde poskytujú pomoc utečencom a utečenkyniam na Slovensku. Cieľom je zlepšiť uplatnenie týchto jednotlivcov na pracovnom trhu.

Europass Slovensko vyjadruje radosť z tejto spolupráce a verí, že školenie prispeje k posilneniu kapacít pracovných poradcov v oblasti podpory zamestnanosti a k lepšiemu uplatneniu cudzincov na Slovensku.