Europass WORKSHOPY

V máji 2024 sme realizovali praktické workshopy pre 3 stredné školy, zamerané na rozvoj digitálnych zručností, ktoré sme obohatili aj o aktivity kariérového poradenstva.

Študentov z Obchodnej Akadémie Považská Bystrica sme vybavili nástrojmi a stratégiami na definovanie svojich vlastností a spôsobov, ako ich využiť v budúcnosti. Workshopy obsahovali:

 • Zážitkové kariérové poradenstvo,
 • Prezentáciu online nástrojov na riadenie vzdelávania a kariéry,
 • Prácu na online platforme, kde si vytvorili životopisy a absolvovali test digitálnych zručností.
 • Uloženie vytvorených dokumentov vrátane vyhodnotenia testu vo svojom online úložisku.

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Komárne nás štedro pohostila a ohúrila dosiahnutými úspechmi.  Počas praktického workshopu Europass sme:

 • rozvíjali kreativitu žiakov prostredníctvom sebapoznávacích aktivít a sebareflexie,
 • diskutovali o záľubách, záujmoch, zručnostiach a prepájali ich s víziami a túžbami do budúcna,
 • vytvorili profil a životopis Europass,
 • rozvíjali a otestovali digitálne zručnosti,
 • spoznávali osobnostné kvality žiakov, ktorí idú načerpať nové skúsenosti na stáž do Dublinu!

Stredoškolákov 2. a 3. ročníka odboru hotelová akadémia na Strednej odbornej škole obchodu a služieb „Kalina Prievidza“ sme naučili:

 • ako si vytvoriť životopis,
 • aký je význam motivačného listu,
 • prečo je dôležité rozvíjať digitálne zručnosti
 • a ako uchovávať svoje dokumenty, aby boli vždy po ruke. 

Strategickým zámerom vedenia školy je rozvíjať silné vzdelávacie centrum pre potreby regionálneho cestovného ruchu, gastronómie, hotelierstva a služieb. Škola ponúka rôzne vzdelávacie aktivity, ktoré umožňujú študentom zvyšovať odborné kompetencie, potenciál a zlepšiť výhliadky pri vstupe na trh práce.

Lektorky z Národného centra Europass Slovensko neustále vytvárajú nové sebarozvojové aktivity, ktorými sa snažia podporovať mladých ľudí na ich kariérnej ceste.