Konferencia kariérového poradenstva

Tím Europass v máji participoval na Konferencii Kariérového poradenstva 2024 v Banskej Bystrici pri príležitosti 10. výročia Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Prezentovali sme užitočné digitálne nástroje online platformy Europass, ktoré môžu vhodne dopĺňať poradenské služby kariérových poradcov na Slovensku.

Témy  digitálna transformácia a umelá inteligencia prinášajú nejasnosť a nepredvídateľnosť do sveta práce, ktorý sa rýchlo mení. Hoci nevieme, ako bude vyzerať pracovný trh o pár rokov, kľúčovú úlohu bude zohrávať: náš POSTOJ k zmenám, VZDELÁVANIE, psychologicko-emocionálna ODOLNOSŤ spoločnosti i jednotlivca a taktiež KRITICKÉ MYSLENIE.

Ďakujeme členom združenia za inšpiratívne prednášky a podporu, ktorú poskytujete karierovým poradcom na Slovensku.