Europass WORKSHOPY

Aj v roku 2024 EUROPASS Slovensko pokračuje v realizovaní workshopov pre stredné školy.

Vo februári sme navštívili Strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu v Banskej BystriciStrednú odbornú školu technickú v Prešove.

Študenti mali počas workshopov možnosť zistiť ako im môže platforma www.europass.eu pomôcť pri plánovaní a rozvoji ich vzdelávania či kariéry. Pomocou praktických úloh študenti spoznali význam výhody Europass životopisu s dôrazom na jeho budúce využitie pri snahe zmysluplne sa uplatniť na trhu práce. Študenti si vytvorili svoje osobné profily a životopisy na platforme Europass a taktiež si vyskúšali test digitálnych zručností.

Dňa 4.3.2024 sme s radosťou prijali pozvanie do Prievidze na Fórum detí a mládeže mesta Prievidza, ktoré je neformálnou skupinou, umožňujúcou vzájomný dialóg mladých ľudí mesta, pracovníkov s deťmi a mládežou, organizácií pracujúcich s mládežou a zástupcov mesta.

Lektorky z Národného centra Europass Slovensko realizovali interaktívny workshop, kde si účastníci vizualizovali svoju vysnívanú budúcu kariéru a vytvorili svoje vlastné životopisy. Účastníci si do životopisov uviedli svoje dosiahnuté úspechy, vzdelanie, pracovné skúsenosti, ktoré ich pripravia na úspešný pohovor a získanie práce snov. Cieľom aktivity bolo umožniť účastníkom prehĺbiť svoje vedomosti o vlastných kompetenciách a dosiahnutých cieľoch vizualizovaním svojho úspechu.