Hľadáme kolegyňu/kolegu na Úsek celoživotného vzdelávania​

Na Úseku celoživotného vzdelávania hľadáme kolegu/kolegyňu na pozíciu odborný/á zamestnanec/kyňa pre riadenie jednej z EÚ iniciatív na národnej úrovni. Miesto výkonu práce: Bratislava Termín nástupu: Január 2024 Druh pracovného pomeru: HPP Minimálne požiadavky Ďalšie požiadavky PRACOVNÁ NÁPLŇ: Ponúkaný plat: Mzda od 1 600 € mesačne podľa praxe a úrovne zručností (odmeňovanie podľa Zákona č. 553/2003 Z. […]

Hľadáme kolegyňu/kolegu na Úsek celoživotného vzdelávania​ Read More »

Mikroosvedčenia: smerom k flexibilným vzdelávacím cestám

Mikroosvedčenia (alebo tiež mikrocertifikáty, či mikrokvalifikácie, a v angličtine microcredentials) sú jedným z nástrojov na riešenie súčasných výziev na trhu práce a vo vzdelávaní. Rýchle a flexibilné zvyšovanie, rozširovanie, doplnenie alebo zmena kvalifikácie sú kľúčovými slovami v súvislosti s ich používaním. Národné kontaktné miesto pre Európsky kvalifikačný rámec, ktorý pôsobí v rámci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, vás pozýva

Mikroosvedčenia: smerom k flexibilným vzdelávacím cestám Read More »

Mapovanie budúcnosti OVP: Poznatky a stratégie pre pracovnú silu zajtrajška

Webinár OECD dňa 26. októbra 2023 ponúka príležitosť získať cenné poznatky a inšpiráciu pre budúcnosť odborného vzdelávania a prípravy. Témou bude budovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy, ktoré sú pripravené na výzvy budúcnosti vrátane prechodu na ekologickejšie výrobné metódy a rastúceho dopytu po komplexných zručnostiach na trhu práce. Predstaví nedávne iniciatívy Európskej komisie, údaje z

Mapovanie budúcnosti OVP: Poznatky a stratégie pre pracovnú silu zajtrajška Read More »

MIKROCERTIFIKÁTY – MIKROOSVEDČENIA – MIKROKVALIFIKÁCIE

Pozrite si našu novú videoprezentáciu MIKROCERTIFIKÁTY – MIKROOSVEDČENIA – MIKROKVALIFIKÁCIE. Nové prvky vo vzdelávacom a kvalifikačnom systéme. Prezentácia približuje vývoj v slovenskom kvalifikačnom systéme pod vplyvom rozvoja európskych nástrojov – od prijatia Slovenského kvalifikačného rámca až k súčasnej celoeurópskej debate o mikrocertifikátoch. https://youtu.be/maEHOugoZq4

MIKROCERTIFIKÁTY – MIKROOSVEDČENIA – MIKROKVALIFIKÁCIE Read More »

Europass oslavuje 3 roky a viac ako 5 miliónov používateľov

Europass oslavuje 3 roky a viac ako 5 miliónov používateľov Europass, popredná platforma EÚ, ktorá podporuje vzdelávanie a riadenie kariéry používateľov prostredníctvom svojich digitálnych nástrojov, dosiahla pôsobivý míľnik a prekonala 5 miliónov registrovaných používateľov. Okrem tohto úspechu Europass spustil aj nový nástroj s názvom „Trendy pracovných miest a zručností“ v kontexte Európskeho roka zručností. Nový

Europass oslavuje 3 roky a viac ako 5 miliónov používateľov Read More »

Odborné vzdelávanie a príprava a ekologický prechod

Prechod na environmentálne udržateľné, obehové a klimaticky neutrálne hospodárstvo má významný sociálny a hospodársky vplyv a vplyv na zamestnanosť. Zabezpečenie toho, aby všetci občania získali potrebné vedomosti, kompetencie, zručnosti a postoje na zvládnutie týchto zmien, je nevyhnutné pre sociálne spravodlivú transformáciu EÚ. Odborné vzdelávanie a príprava (OVP) zohráva kľúčovú úlohu pri pomoci mladým ľuďom a

Odborné vzdelávanie a príprava a ekologický prechod Read More »

Vzdelávanie a odborná príprava a zručnosti ako odrazový mostík pre obehové hospodárstvo

Začiatkom roka vydal CEDEFOP štúdiu, ktorá sa zamerala na povolania a zručnosti nevyhnutné na dosiahnutie obehového hospodárstva v EÚ, a úlohu odborného vzdelávania a prípravy v tejto oblasti. Cirkulárna ekonomika je založená na siedmich zásadách – prehodnotení a znižovaní výroby a spotreby, redizajne, opätovnom používaní, opravách, recyklovaní a zhodnocovaní a udržateľnejšej likvidácii zdrojov. V súčasnom hospodárstve je mnoho výrobkov navrhnutých tak, že

Vzdelávanie a odborná príprava a zručnosti ako odrazový mostík pre obehové hospodárstvo Read More »

Mesiac kvality a Národná cena kvality v OVP 2023

Mesiac kvality a Národná ceny kvality v OVP 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania organizuje v apríli 2023 druhý ročník Mesiaca kvality odborného vzdelávania a prípravy. Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorého súčasťou je aj Referenčné miesto pre EQAVET, v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje

Mesiac kvality a Národná cena kvality v OVP 2023 Read More »

Europass WORKSHOP so žiakmi SOŠ obchodu a služieb v Martine

Europass WORKSHOP so žiakmi SOŠ obchodu a služieb v Martine Dňa 15. februára 2023 Národné centrum Europass Slovensko usporiadalo workshop na SOŠ obchodu a služieb v Martine. Cieľom Europass workshopov bolo sprostredkovanie informácií, zvýšenie povedomia o platforme www.europass.eu, pochopenie a využívanie moderných nástrojov na podporu celoživotného vzdelávania. Pomocou praktických úloh študenti spoznali význam a výhody Europass životopisu s

Europass WORKSHOP so žiakmi SOŠ obchodu a služieb v Martine Read More »