Tatiana Haviarova

Stáž na Stálom zastúpení SR pri EÚ

Stáž na SZ odporúčam každému. Prináša nové skúsenosti, inšpirácie aj nové kontakty V rozhovore vám predstavíme príbeh študentky Radky, ktorá absolvovala 3-mesačnú stáž na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli. Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii zohráva ústrednú rolu v komunikácii medzi Slovenskom a európskymi inštitúciami. Jeho úlohou je čo najefektívnejšie obhajovať a presadzovať slovenské […]

Stáž na Stálom zastúpení SR pri EÚ Read More »

Story of Simona Oravcová

Story of Simona Oravcová, young volunteer from Slovakia Volunteering can offer you rewarding experiences and opportunities to develop your skills. Europass supports you in planning and recording your volunteering experience. Here is a story of young volunteer Simona and her volunteering experience and the skills she learned in the process: Simona traveled via the “AFS

Story of Simona Oravcová Read More »

Europass spolupráca s europe direct ceNtrami

Vytvorenie regionálnych centier Europass V nadväznosti na aprílovú Výzvu Národného centra Europass s cieľom vytvoriť a rozvinúť spoluprácu s organizáciami v rôznych regiónoch na Slovensku sa 24.6.2022 konalo stretnutie zástupcov štyroch vybraných Europe Direct centier, a to z Nitry, Žiliny, Popradu a Banskej Bystrice. Na stretnutí sa diskutovalo o modeli spolupráce a o aktivitách vďaka ktorým budú centrá budovať povedomie a šíriť informácie o možnostiach Europassu

Europass spolupráca s europe direct ceNtrami Read More »

Národná konferencia Europass

ZRUČNOSTI A KOMPETENCIE PRE PRIEMYSELNÚ REVOLÚCIU 4.0 – konferencia S hrdosťou môžeme povedať, že konferenciu „Vzdelávanie a rozvoj zručností pre priemyselnú revolúciu 4.0“ máme úspešne za sebou. Veľká vďaka patrí inšpiratívnym rečníkom Vladimirovi Šuchovi, Martinovi Morháčovi, Eve Vargovej, Michalovi Černému, Radkovi Sáblikovi, Štěpánovi Pevelcovi, Davidovi Sýkorovi, Kristíne Kavickej, Karolovi Jakubíkovi, Ivane Studenej, Branislavovi Hadárovi a

Národná konferencia Europass Read More »

Europass pripravuje konferenciu

ZRUČNOSTI A KOMPETENCIE PRE PRIEMYSELNÚ REVOLÚCIU 4.0 – konferencia Štvrtá priemyselná revolúcia, označovaná tiež ako Priemysel 4.0, nám vniesla do životov a práce umelú inteligenciu, virtuálnu realitu, 3-D tlač, nové formy komunikácie, múdre technológie a prepojenie takmer všetkého, ale aj výrazne ovplyvnila spôsob ako pracujeme a ako a čo sa učíme. Národné centrum Europass pripravuje konferenciu, na ktorej by

Europass pripravuje konferenciu Read More »

DEŇ EURÓPY

DEŇ EURÓPY Dňa 9.5.2022 sme oslávili symbolické narodeniny Európskej únie a Európsky rok mládeže 2022. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Kancelária Európskeho parlamentu a Európska investičná banka zorganizovali podujatie Deň Európy 2022, ktoré sa konalo v Bratislave v Starej tržnici. Predošlé Ďalšie Okrem inšpiratívnych diskusií sme si pozreli divadelné predstavenie v podaní divadla LUDUS, tanečný workshop v

DEŇ EURÓPY Read More »

Zelené kompetencie

Zelené kompetencie Európska komisia vydala publikáciu GreenComp – The European sustainability competence framework, ktorá je zameraná identifikáciu kompetencií v oblasti trvalej udržateľnosti, ktoré by sa mali zapracovať do vzdelávacích programov s cieľom rozvíjať vedomosti, zručnosti a postoje podporujúce empatické a zodpovedné spôsoby myslenia, plánovania a konania v prospech verejného zdravia a našej planéty. Preklad do slovenského jazyka jednej kapitoly tejto publikácie

Zelené kompetencie Read More »

Webináre o kariérovom poradenstve pre utečencov

Webináre o kariérovom poradenstve pre utečencov Neustále stúpa počet ľudí z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou a hľadajú útočisko v iných európskych krajinách. Táto situácia je veľkou výzvou aj pre kariérových poradcov, ktorí pomáhajú utečencom nájsť nové perspektívy a získať prístup k možnostiam v oblasti vzdelávania a na trhu práce. V priebehu poradenského procesu sa však môžu

Webináre o kariérovom poradenstve pre utečencov Read More »

Informácie o vzdelávaní a možnostiach zamestnania pre Ukrajincov a pre členské štáty EÚ

Informácie o vzdelávaní a možnostiach zamestnania sa pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny a pre členské štáty EÚ Ľudia utekajúci z Ukrajiny majú právo žiť v Európskej únii a rovnako majú právo na prístup k zdravotnej starostlivosti, bývaniu, vzdelávaniu a možnosti zamestnať sa. Na podporu takéhoto prístupu je zo strany členských štátov dôležité to, aby poznali kvalifikačný rámec, systém vzdelávania

Informácie o vzdelávaní a možnostiach zamestnania pre Ukrajincov a pre členské štáty EÚ Read More »