ZRUČNOSTI A KOMPETENCIE PRE PRIEMYSELNÚ REVOLÚCIU 4.0 - konferencia

Štvrtá priemyselná revolúcia, označovaná tiež ako Priemysel 4.0, nám vniesla do životov a práce umelú inteligenciu, virtuálnu realitu, 3-D tlač, nové formy komunikácie, múdre technológie a prepojenie takmer všetkého, ale aj výrazne ovplyvnila spôsob ako pracujeme a ako a čo sa učíme.

Národné centrum Europass pripravuje konferenciu, na ktorej by sme sa chceli bližšie pozrieť ako digitalizácia a s ňou spojené rýchle zmeny vo svete a práce a vzdelávania ovplyvňujú potreby v oblasti zručností a aké kompetencie ľudia potrebujú na to, aby sa v týchto nových situáciách dokázali nielen zorientovať, ale aj cítiť sa komfortne.
Ako sa mení úloha pedagógov? Ako je potrebné prispôsobiť formy a obsah vzdelávania? Čo od absolventov a zamestnancov očakáva trh práce? A sme pripravení učiť aj učiť sa počas celého života?

Ak vás tieto témy zaujímajú, rezervujte si svoje miesto a registrujte sa do 21.6.2022: REGISTRAČNÝ  FORMULÁR