Vytvorenie regionálnych centier Europass

V nadväznosti na aprílovú Výzvu Národného centra Europass s cieľom vytvoriť a rozvinúť spoluprácu s organizáciami v rôznych regiónoch na Slovensku sa 24.6.2022 konalo stretnutie zástupcov štyroch vybraných Europe Direct centier, a to z Nitry, Žiliny, Popradu a Banskej Bystrice.

Na stretnutí sa diskutovalo o modeli spolupráce a o aktivitách vďaka ktorým budú centrá budovať povedomie a šíriť informácie o možnostiach Europassu na regionálnej úrovni.

Téma tejto spolupráce bola odprezentovaná aj na pracovnom stretnutí v Kodani 9.6.2022 v rámci medzinárodnej skupiny Europass Komunikácia a Propagácia a stretla sa s veľkým ohlasom u našich európskych kolegov, ktorí by v budúcnosti radi realizovali podobnú spoluprácu na ich národnej úrovni.

Sme veľmi radi, že sa Národnému centru Europass podarilo zrealizovať túto unikátnu myšlienku spolupráce a tešíme sa na  všetky informačné a vzdelávacie aktivity Europassu v regiónoch Slovenska.