ZRUČNOSTI A KOMPETENCIE PRE PRIEMYSELNÚ REVOLÚCIU 4.0 - konferencia

S hrdosťou môžeme povedať, že konferenciu „Vzdelávanie a rozvoj zručností pre priemyselnú revolúciu 4.0“ máme úspešne za sebou.

Veľká vďaka patrí inšpiratívnym rečníkom Vladimirovi Šuchovi, Martinovi Morháčovi, Eve Vargovej, Michalovi Černému, Radkovi Sáblikovi, Štěpánovi Pevelcovi, Davidovi Sýkorovi, Kristíne Kavickej, Karolovi Jakubíkovi, Ivane Studenej, Branislavovi Hadárovi a Ľubici Gállovej za ich neúnavnú osvetu a prácu pri šírení povedomia o zručnostiach pre potreby priemyslu a vzdelania 4.0

Na konferencii sme sa dozvedeli, že…

  • Dynamické zmeny v priemysle, ako aj v spoločnosti si nutne vyžadujú nový typ zručností a tým aj systémovú transformáciu vzdelávania – odborného, vysokoškolského aj celoživotného.
  • Nový typ vzdelávania vedie k psychologickej odolnosti jednotlivca a v dôsledku toho aj k odolnosti spoločnosti.
  • Slovensko nemá čas a ak nechce, aby nám ušiel vlak, musíme konať rýchlo. Hoci nevieme ako presne bude vyzerať nový svet, vieme aké zručnosti nás k nemu dovedú.

Tešíme sa, že vďaka takýmto podujatiam môže aj Europass Slovensko byť súčasťou transformačného procesu v oblasti vzdelávania.