Stáž na SZ odporúčam každému. Prináša nové skúsenosti, inšpirácie aj nové kontakty

V rozhovore vám predstavíme príbeh študentky Radky, ktorá absolvovala 3-mesačnú stáž na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli.

Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii zohráva ústrednú rolu v komunikácii medzi Slovenskom a európskymi inštitúciami. Jeho úlohou je čo najefektívnejšie obhajovať a presadzovať slovenské pozície a pripravovať pravidelné zasadnutia ministrov a zasadnutia hláv štátov, alebo vlád – summity EÚ.

Stále zastúpenie ponúka rôzne typy neplatených stáži, od dlhodobých päťmesačných (marec-júl, september-január), až po krátkodobé jedno- a dvojmesačné, pričom je tu aj možnosť stážovania s cieľom získať podporu pre témy bakalárskych, diplomových či doktorandských prác. Jednu z týchto stáží využila aj študentka Radka Repiská, ktorá je doktorandkou katedry podnikovohospodárskej na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, pričom jej študijným odborom je Ekonomika podniku.

Europass Slovensko: Aké je poslanie Stáleho zastúpenia pri poskytovaní študentských stáží?

Radka: Cieľom je, aby sa študenti oboznámili s fungovaním EÚ a európskych inštitúcií. Stážisti sú v podstate plnohodnotnou súčasťou tímu na Stálom zastúpení, čiže najväčšom diplomatickom zastúpení SR vo svete. Majú šancu ísť priamo na rokovania, kde sa rozhoduje nielen o EÚ, ale aj o tom, čo sa bude diať na Slovensku – sú súčasťou týchto rokovaní.

Europass Slovensko: Aké oblasti ste počas stáže pokrývali a ako vyzerali pracovné dni?

Radka: Pôsobila som na dvoch oddeleniach v oblasti životného prostredia a klímy a oblasti energetiky, čo malo pre mňa kľúčové načasovanie a širokú škálu inšpirácií, nakoľko som študentkou doktorandského štúdia v čase vypracovávania teoretickej časti dizertačnej práce na tému Modely environmentálnej ekonómie a ich využitie v rozhodovaní firiem. Pracovné dni stážistu na SZ sú veľmi pestré a rôznorodé. Bola som súčasťou mnohých pracovných skupín a rokovaní Výboru stálych predstaviteľov COREPER I v priestoroch Rady Európskej únie. Príležitosť zastupovať SR mi mimoriadne rozšírila obzory a utvrdila v názore, že aj malý štát, akým je SR, si vie presadiť svoje záujmy v rámci celej európskej dvadsaťsedmičky. Mala som tiež príležitosť zúčastniť sa Rady ministrov pre životné prostredie v Luxemburgu, na ktorom členské štáty po 17 hodinách rokovania dospeli k dohode na klimatickej legislatíve Fit for 55. A vďaka Stálemu zastúpeniu som mala možnosť reprezentovať aj naše Slovensko vo vzácnom detvianskom kroji počas Dňa Európy 2022 (9.5.2022) v Rade Európskej únie.

Europass Slovensko: Odporučili by ste využiť túto stáž aj ďalším študentom?

Radka: Odporúčam to každému, kto má takúto možnosť, lebo získa mnoho nových skúseností. Môže si v praxi overiť teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia, poprípade načerpať nové, a tiež získa skúsenosti v rámci pracovných návykov alebo nadviazania nových kontaktov. Ide o skúsenosť, ktorá absolventom pomôže v ich ďalšej kariére. Okrem pracovnej vyťaženosti máte aj širokú ponuku rôznych kultúrnych, benefičných, či slávnostných podujatí. Nielen, že budú mať zaujímavú zmienku v životopise, ale určite dokážu v praxi zúročiť priamu skúsenosť pohybovať sa v prostredí, kde sú ľudia zo všetkých členských krajín EÚ.

Europass Slovensko: Ako by ste zhodnotili celkovo prínos vašej praktickej stáže na SZ?

Radka: Absolvovanie zahraničnej stáže hodnotím veľmi pozitívne, nakoľko som získala mnoho cenných skúseností a zručností, ktoré využijem pri riešení dizertačnej práce, aj ako doktorandka pri vedení iných študentov. Vďaka týmto skúsenostiam som nadobudla rozsiahle vedomosti o tom, ako fungujú európske inštitúcie, a vzbudili u mňa obrovský obdiv nad výsledkami, ktoré sú schopné dosiahnuť. Stáž mi pomohla zlepšiť odbornú komunikáciu v anglickom jazyku, získať skúsenosti z práce v medzinárodnom prostredí a v neposlednom rade i rozšíriť sieť profesionálnych kontaktov, spoznať ľudí zo slovenskej komunity v Bruseli a to najcennejšie nadviazať nové priateľstvá.

 

Bezplatná online platforma europass.eu podporuje aktívnych mladých ľudí pri dosahovaní ich plného potenciálu a hľadaní príležitostí v celej Európe, ktoré zodpovedajú ich schopnostiam a skúsenostiam.