Informácie o vzdelávaní a možnostiach zamestnania sa pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny a pre členské štáty EÚ

Ľudia utekajúci z Ukrajiny majú právo žiť v Európskej únii a rovnako majú právo na prístup k zdravotnej starostlivosti, bývaniu, vzdelávaniu a možnosti zamestnať sa. Na podporu takéhoto prístupu je zo strany členských štátov dôležité to, aby poznali kvalifikačný rámec, systém vzdelávania a odbornej prípravy Ukrajiny a začali uznávať zručnosti a kvalifikácie utečeniek a utečencov z tohto štátu.

Z tohto dôvodu Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, ktorá podporuje krajiny Európskej únie pri reformovaní ich systémov vzdelávania, odbornej prípravy a trhu práce, zverejnila na svojom webe informácie pre utečenky a utečencov z Ukrajiny a pre členské štáty EÚ.

Časť pre utečenky a utečencov z Ukrajiny (dostupná aj v ukrajinskom jazyku) obsahuje informácie o tom, kde môžu nájsť možnosti vzdelávania a odbornej prípravy, ako môžu pokračovať vo vzdelávaní a odbornej príprave, akým spôsobom uznávajú jednotlivé členské štáty kvalifikácie pre vzdelávacie a pracovné účely a ako si môžu hľadať zamestnanie v členských štátoch EÚ. Odporúča sa, aby Ukrajinky a Ukrajinci pri hľadaní práce v EÚ využívali nástroj Europass nielen pri tvorbe svojho životopisu, ale aj pri opise svojej kvalifikácie a svojich zručností.

Časť pre orgány štátnej a verejnej správy, školy, univerzity, iné vzdelávacie inštitúcie a zamestnávateľov v EÚ obsahuje informácie o ukrajinskom systéme vzdelávania a odbornej prípravy a o jeho kvalifikáciách (databázy a registre kvalifikácií,  akreditovaní poskytovatelia vzdelávania, systém vzdelávania a odbornej prípravy, systém vysokoškolského a celoživotného vzdelávania a pod.).