Webináre o kariérovom poradenstve pre utečencov

Neustále stúpa počet ľudí z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou a hľadajú útočisko v iných európskych krajinách. Táto situácia je veľkou výzvou aj pre kariérových poradcov, ktorí pomáhajú utečencom nájsť nové perspektívy a získať prístup k možnostiam v oblasti vzdelávania a na trhu práce.

V priebehu poradenského procesu sa však môžu kariérovým poradcom vynárať mnohé otázky: Ako mám komunikovať s klientmi, ktorí zažili hrôzy vojny? Ako môžem porovnať náš vzdelávací systém so vzdelávacím systémom krajiny, z ktorej klient utiekol? Aké nástroje sú užitočné v tomto procese (vzdelávacieho) kariérového poradenstva?

Z uvedeného dôvodu sieť Euroguidance pripravila dva webináre pre kariérových poradcov z celej Európy pri podpore ľudí utekajúcich z Ukrajiny.

Odborníci na poradenstvo, ktorí sa chcú dozvedieť viac o užitočných nástrojoch a dôležitých aspektoch práce s utečencami, sa môžu prihlásiť na jeden alebo obidva webináre:

  • Webinár 1: Úvod do zdrojov EÚ v oblasti poradenstva pre utečencov (21. apríla 2022, 10:30-12:00), viac informácií o programe a spôsobe registrácie nájdete na tomto odkaze.
  • Webinár 2: Preskúmanie účinných prístupov ku kariérovému poradenstvu s utečencami (28. apríla 2022, 14:00-16:00), viac informácií o programe a spôsobe registrácie nájdete na tomto odkaze.

Obidva webináre sa uskutočnia prostredníctvom MS Teams v anglickom jazyku a účasť na nich je bezplatná.