Europass WORKSHOP s Obchodnou akadémiou v Považskej Bystrici

Dňa 31. marca 2022 národné centrum Europass Slovensko usporiadalo workshop na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici pre žiakov 4. ročníka.

Cieľom Europass workshopu, ktorý trval 90 minút a bol určený pre žiakov končiacich ročníkov Obchodnej akadémie bolo sprostredkovanie informácií, zvýšenie povedomia o platforme www.europass.eu, pochopenie a využívanie moderných nástrojov na podporu celoživotného vzdelávania.

Pomocou praktických a hravých  úloh študenti spoznali význam a výhody Europass životopisu s dôrazom na jeho budúce využitie pri snahe zmysluplne sa uplatniť na trhu práce. Študenti sa pokúšali popísať svoje vlastnosti, vyskúšali si aké je to byť v koži zamestnávateľa, diskutovali o tom, čo môžu o nich prezradiť záujmyživotopise a tiež čo všetko sú už schopní do svojho osobného portfólia zaznamenať.

Po teoretickej inštruktáži ohľadom vytvorenia osobného profilu na platforme Europass študenti pracovali vo dvojiciach s cieľom vytvoriť si životopis, ktorý neskôr odprezentovali spolužiakom. Počas workshopu tak študenti nadobudli okrem digitálnych zručností aj tie prezentačné. Na záver študenti mali možnosť hodnotiť workshop cez platformu slido.com. Po vyhodnotení spätnej väzby vieme, že študentov zaujali interaktívne aktivity, ocenili nové a pre nich užitočné informácie ohľadom vytvárania si životopisu.

Na záver študenti mali možnosť hodnotiť workshop cez platformu slido.com. Po vyhodnotení spätnej väzby vieme, že študentov zaujali interaktívne aktivity, ocenili nové a pre nich užitočné informácie ohľadom vytvárania si životopisu.

Ďakujeme OA Považská Bystrica za pozvanie a tešíme sa na ďalšie spoločné workshopy.