Podporme lokálne firmy a dajme im zelenú!

Aj tento rok máte možnosť osláviť spolu so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) iniciatívu Európskej komisie – 
Európsky týždeň odborných zručností 2020! 
Do Európskeho týždňa odborných zručností môže každá krajina a vzdelávacia inštitúcia prispieť originálnymi aktivitami a zapojiť študentov, učiteľov, firmy, inštitúcie, profesijné zväzy a inštitúcie.
Odbor európskych politík ŠIOV pri tejto príležitosti pripravil súťaž ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME!ktorá je zameraná na živnostníkov, malé firmy a sociálne podniky a tiež študentské/cvičné firmy, ktoré sa zameriavajú na sociálny rozmer podnikania a svojimi aktivitami prispievajú k rozvoju komunity, mesta alebo regiónu a zároveň vo svojom podnikaní dbajú a aj o ochranu životného prostredia (napr. vo forme cirkulárnej ekonomiky, recyklovania materiálov, ich opätovného využívania, zodpovednej spotreby, ochrany ekosystémov, a pod.)
 
Európsky týždeň odborných zručností vyvrcholí 9. – 13. novembra 2020ceny výhercom súťaže odovzdá minister školstva počas slávnostného podujatia pri príležitosti odovzdávania ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania v SR, ktoré sa bude konať na záver Európskeho týždňa odborných zručností dňa 13. 11. 2020 v Bratislave. Súťaž ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME! trvá od 8. júla do 15. septembra 2020.
 
Našou súťažou sa snažíme podporiť rozvoj podnikateľskej zručnosti, ako jednej z kľúčových  kompetencií pre celoživotné vzdelávanie, ktorá je založená na kreativite, kritickom myslení, iniciatívností, riešení problémov a vytrvalosti. Sociálny a ekologický rozmer predstavujú piliere udržateľnosti a potreby, ktoré si žiadajú súčasné zmeny v spoločnosti i na trhu práce.  
Mgr. Ľubica Gállová, vedúca odboru európskych politík, Štátny inštitút odborného vzdelávania