ONLINE PLATFORMA NA RIADENIE KARIÉRY A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

Nový Europass sa stal realitou 1. júla 2020, bezplatná online platforma je prístupná na adrese:

                                                                    www.europass.eu

Jej cieľom je komplexne pomáhať ľuďom pri zaznamenávaní a pochopení zručností a kvalifikácií  v EÚ, a podporiť tak mobilitu v Európe za účelom vzdelávania a zamestnania. Nástroje a informácie ponúkajú nový prístup k riadeniu kariéry a celoživotného vzdelávania.

Nástroje a informácie dostupné pre užívateľov nového Europassu:

  • e-portfolio slúži na zaznamenanie vlastných úspechov, zručností a kvalifikácií v jednom osobnom zabezpečenom online priestore,
  • životopis a motivačný list dostupné v rôznych šablónach,
  • Moja knižnica je priestor na uloženie certifikátov, diplomov, vysvedčení a osvedčení, ako aj novovytvorených dokumentov,
  • aktuálne a personalizované informácie o pracovných miestach alebo možnostiach štúdia v celej Európe,
  • informácie o národných kontaktných miestachslužbách na podporu hľadania pracovných príležitostí alebo možností štúdia,
  • elektronické podpísané dokumenty Europass vydávané jednotlivcom na potvrdenie vzdelávacích výstupov (digitálne diplomy a osvedčenia) – funkcia je v príprave,
  • podporné a odborné články pre užívateľov (napr. uznávanie neformálneho vzdelávania, úrovne EKR, dobrovoľníctve, mobilite, kariérovom poradenstve atď.),
  • prehľad noviniek a aktuality.

Rovnako ako v prípade ďalších nástrojov Európskej komisie, aj nová online platforma Europass je k dispozícii v 29 jazykoch.

Rozbehnite svoju kariéru s Europass a zaregistrujte sa!

#NewEuropass #EuropassLaunch2020 #TakeTheNextStep