Europass inovuje!

Národné centrum Europass Slovensko inovovalo postup na pridelenie registračných čísiel dokumentu Europass – mobilita, ktorý pomáha prezentovať zručnosti získané počas vašej mobility jednoduchým a jednotným spôsobom.

Pre vydanie dokumentu Europass – mobilita je potrebná žiadosť o registračné čísla pre každého účastníka mobility na stránke Národného centra Europass www.europass.sk, v časti „Potvrdenie o mobilite“, kde nájdete online formulár „Žiadosť o registračné číslo“.

Na základe vyplnenej žiadosti bude pridelené registračné číslo pre každého účastníka zaslané automaticky na uvedenú e-mailovú adresu najneskôr do 24 hodín.

Na webovej stránke nájdete aj vzor dokumentu Europass – mobilita inštrukcie k vyplneniu formuláru žiadosti.

Pre vašu budúcu kariéru je dôležité, aby ste skúsenosti získané počas cestovania, štúdia alebo práce v zahraničí mohli vyhodnotiť a zaznamenať.“