Europass WORKSHOPY na Cambridge International School

Národné centrum Europass Slovensko usporiadalo v dňoch 27. apríla 2021 4. mája 2021 workshopy na Cambridge International School pre žiakov 9. ročníka.

Cieľom týchto workshopov bolo sprostredkovanie informácií, zvýšenie povedomia o platforme www.europass.eu i pochopenie a využívanie moderných nástrojov na podporu celoživotného vzdelávania.

Počas 45-minútových workshopov sme sa zameriavali najmä na online nástroj, pomocou ktorého je možné vytvoriť jasný, vecný a štruktúrovaný životopis.

Dokopy sa workshopov zúčastnilo 22 žiakov, ktorí sa vžívali do roly zamestnávateľov a zamestnávateliek a spoločne rozhodovali o výbere vhodných adeptov na pracovnú pozíciu. Rozprávali sme sa tiež o vlastnostiach a záujmoch, ktoré ich môžu odlíšiť od ostatných uchádzačov vo svete práce. Žiaci s obľubou odpovedali na naše otázky a zároveň sa pýtali vlastné, ohľadom možností vzdelávať sa v Európskej únii.

Zo záverečnej reflexii vieme, že žiaci si cenili najmä „úprimné a potrebné informácie do života“, zistili, že životopis netvoria len pracovné skúsenosti a tiež čo môže byť ich výhodou voči ostatným kandidátom počas prijímacieho procesu do nového zamestnania.

Ďakujeme Cambridge International School za pozvanie a tešíme sa na ďalšie workshopy po celom Slovensku.