MOŽNOSŤ ZAPOJENIA SA DO PROJEKTU ŠKOLSKEJ SPOLUPRÁCE - ASEF Classroom Network (#ASEFClassNet)

Sieť ASEF Classroom Network spája študentov stredných škôl, učiteľov, riaditeľov škôl, školiteľov, výskumných pracovníkov a tvorcov politík z 51 partnerských krajín ASEM (30 európskych a 21 ázijských krajín). Poskytuje možnosti pre kolaboratívne vyučovanie a učenie sa a zameriava sa na vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj a potenciál vzdelávacích technológií v sektore stredných škôl.

Medzi činnosti siete patria okrem iného konferencie a programy budovania kapacít pre riaditeľov škôl a učiteľov, spolupráca regionálnych škôl, výskum a štúdie zamerané na podporu tvorby politík, ako aj komunikačné a informačné kampane zamerané na rozširovanie vedomostí a presadzovanie osvedčených postupov v sektore stredoškolského vzdelávania. Jednotlivé aktivity zapájajú učiteľov z Ázie a Európy do zdieľania skúseností a spoločnej práce na inovatívnych postupoch vzdelávania a učenia sa. Tento ročník je zameraný na témy Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj a Globálne občianstvo, ako aj digitálne kompetencie so zameraním na zdravie a kvalitu života a rovnosť pohlaví.

Podmienky zapojenia sa do projektu:

  • Učitelia stredných a stredných odborných škôl s dobrou znalosťou angličtiny
  • Občania 51 partnerských krajín ASEM
  • Učitelia, ktorí majú prístup k technológiám (napr. prístup na internet, počítač, Facebook, nástroje na grafický dizajn a úpravy atď.)
  • Učitelia, ktorí sa zaujímajú o vzájomné učenie sa a podporu siete na obohatenie pedagogických zručností skúmaním rozmanitých výučbových a učebných modulov v krajinách ASEM

  • Učitelia, ktorí chcú preskúmať príležitosti na zvýšenie digitálnych kompetencií

Deadline na prihlásenie: 24. mája 2021

Časové rozpätie: od júna do októbra 2021 (cca 5 hodín mesačne), online

V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať organizátorov na classnet@asef.org alebo: