Testovanie platformy EUROPASS

Európska komisia organizuje dve samostatné používateľské testovania a pri tom potrebujeme Vašu pomoc.

Cieľom 1. testovania je zlepšiť používateľnosť už existujúcich nástrojov platformy Europass.

Hľadáme 2 slovenských dobrovoľníkov, ktorí by sa zúčastnili individuálneho rozhovoru o využívaní a funkčnosti platformy Europass, ktorí nám pomôžu pochopiť, čo je pre používateľov dôležité a s čím majú problémy pri používaní Europassu. Výsledky testovania sa použijú pre budúci vývoj a vylepšenia služieb EÚ. Testovanie bude prebiehať v anglickom jazyku.

Termín: 2. júna 2021

Dĺžka interview: 1/2 hodiny

      Podmienky pre účasť v testovaní:

 • Muž / žena, ktorí práve ukončili svoje vysokoškolské vzdelanie a hľadajú si prácu, nemajú profesionálne skúsenosti a používateľmi Europassu

 • Muž / žena, ktorí práve ukončili vysokoškolské vzdelanie a hľadájú si prácu, nemajú profesionálne skúsenosti a nie sú používateľom Europassu

 • Muž / žena, ktorí ukončili svoje odborné vzdelanie alebo všeobecné stredoškolské vzdelanie a nemajú žiadne profesionálne skúsenosti a používateľmi Europassu

 • Muž / žena, ktorí ukončili svoje odborné vzdelanie alebo všeobecné stredoškolské vzdelanie a nemajú žiadne profesionálne skúsenosti a nie používateľmi Europassu

 • Muž / žena vo veku od 30 do 50 rokov, ktorí v súčasnosti hľadajú prácu a používateľmi Europassu

 • Muž / žena vo veku od 30 do 50 rokov, ktorí si momentálne hľadajú prácu a nie sú používateľmi Europassu

 • Muž / žena medzi 20 a 30 rokmi, ktorí si v súčasnosti hľadajú prácu a používateľmi Europassu

 • Muž / žena medzi 20 a 30 rokmi, ktorí v súčasnosti hľadajú prácu a nie sú používateľmi Europassu

 • Muž alebo žena nad 50 rokov, ktorí v súčasnosti hľadajú prácu a používateľom Europassu

 • Muž alebo žena staršia ako 50 rokov, ktorí momentálne hľadajú prácu a nie sú používateľom Europassu

 • Muži / ženy vo veku 20 – 30, 30 – 50 a 50+, ktorí sa snažia zmeniť svoje zamestnanie alebo postupovať vo svojej kariére ďalej a používateľmi Europassu

 • Muži / ženy vo veku 20 – 30, 30 – 50 a 50+, ktorí sa snažia zmeniť svoje zamestnanie alebo postupovať vo svojej kariére a nie sú používateľom Europassu

Cieľom 2. iniciatívy je vyskúšanie pripravovaného online nástroja na zaznamenanie a hodnotenie digitálnych zručností.

Hľadáme 6-10 dobrovoľníkov/dobrovoľníčky všetkých vekových skupín, najmä uchádzačov o zamestnanie, pracujúcich a študentov, ktorí majú záujem o zvyšovanie digitálnych kvalifikácií. Ponúkame vám možnosť absolvovať online test založený na sebareflexii, znalostných a výkonnostných otázkach, z ktorého je možné zaznamenať výsledky hodnotenia, exportovať ich do dokumentu PDF a získať prispôsobené učebné plány. Testovanie bude prebiehať v slovenskom jazyku.

Termín: 7. júna 2021

V prípade vášho záujmu či doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom europass@siov.sk

Záleží nám na vašom názore!