Hľadá sa študent/študentka do tímu EUROPASS

Do tímu na úsek celoživotného vzdelávania (CŽV) hľadáme študenta či študentku vysokej školy, ktorý/á by sa staral/a o sociálne siete Národného centra Europass Slovensko

Typ úväzku: dohoda o pracovnej činnosti (cca 40 hodín mesačne)

Miesto výkonu práce: Bratislava

Požiadavky

 • Záľuba v obsahu pre Facebook, Instagram a Twitter
 • Záujem o dianie v Európskej únii
 • Skúsenosť s tvorbou reklám pre soc. siete
 • Orientácia na platforme Facebook Business Manager
 • Zrozumiteľný copywriting a ovládanie pravopisu
 • Anglický jazyk- B2

Ponúkame

 • Priestor na sebarealizáciu
 • Do budúcnosti možnosť full time úväzku
 • Práca v mladom a podpornom kolektíve
 • Pohyblivá pracovná doba
 • Dynamické prostredie 
 • Možnosť doučovania v anglickom jazyku

V prípade záujmu nám pošli životopis vo formáte Europass na europass@siov.sk

Národné centrum Europass Slovensko je od 1. februára 2018 súčasťou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Úlohy Národného centra Europass sú zvyšovať informovanosť o Europasse, poskytovať zainteresovaných stranám potrebné informácie, prispievať k lepšiemu pochopeniu a používaniu jednotlivých nástrojov.

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) je organizáciou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. ŠIOV rozsahom svojich aktivít a činností reaguje na širokú problematiku odborného vzdelávania, pričom sleduje moderné európske trendy. Aktivity organizácie sa orientujú na žiakov, pedagogických, odborných zamestnancov a potreby zamestnávateľov. Od roku 2018 zabezpečuje ŠIOV agendu celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva a plní úlohy spojené s ich implementáciou v Slovenskej republike.