Fotografická súťaž Skills in Action 2022

Ste amatérsky/a alebo profesionálny/a fotograf/ka so záujmom o zručnosti mládeže? Zapojte sa do fotografickej súťaže UNESCO-UNEVOC Skills in Action!

Podmienky súťaže:

 • máte minimálne 18 rokov
 • ste vlastníkom/čkou alebo držiteľom/kou autorských práv k fotografii/ fotografiám
 • ste v minulosti nevyhrali fotografickú súťaž Skills in Action

Čo by mala fotografia zobrazovať?

 • Fotografie by mali zobrazovať zelené a digitálne zručnosti v oblasti technického odborného vzdelávania a prípravy (Technical vocational education and training, TVET).
 • TVET pre udržateľnú budúcnosť – fotografie mladých ľudí, ktorí prispievajú k zeleným spoločnostiam a ekonomikám
 • Príprava na digitálny svet – fotografie digitalizácie v TVET pre digitálnu budúcnosť práce

Prečo?

 • Chceme vidieť, ako TVET pripravuje mladých ľudí s ekologickými a digitálnymi zručnosťami na budúcnosť.

Čo robiť:

 • Rozhodnite sa, na ktorú tematickú oblasť (oblasti) sa zameriate. Zabezpečíte tak, že váš príspevok nebude odfiltrovaný pre nedodržanie témy.
 • Použite fotoaparát, ktorý dokáže vyprodukovať fotografie s vysokým rozlíšením s minimálnym rozlíšením 3000 pixelov na najdlhšej strane s nastavením 300 DPI/PPI. Výnimku tvoria fotografie zhotovené mobilnými telefónmi v najvyššom rozlíšení (prijatie tohto typu príspevku závisí od kvality príspevku).
 • Uistite sa, že máte súhlas osôb na fotografii, najmä ak je v centre pozornosti osoba.
 • Na fotografii môžete vykonať jednoduché úpravy, ktoré však musíte uviesť v prihlasovacom formulári.

Čo nerobiť:

 • Neposielajte fotokoláže (viacero fotografií na jednom snímku).
 • Na fotografiu nedávajte vodoznaky, podpis ani žiadne iné prvky.
 • Neposielajte fotografie, ktoré nesúvisia so žiadnou z tematických oblastí.

Kedy je uzávierka prihlášok?

Termín na predkladanie fotografií je 31. august 2022. Ku všetkým fotografiám je potrebné priložiť vyplnený formulár a poslať ich na adresu: unevoc.skills@unesco.org.

Čo môžem vyhrať?

 1. cena – 750 USD
 2. cena – 500 USD
 3. cena – 350 USD

Víťazi tiež získajú certifikát a ich príspevky budú zverejnené na webovej stránke UNESCO a na rôznych kanáloch sociálnych médií. Všetky prijaté príspevky sa stanú majetkom UNESCO a budú môcť byť použité v budúcich mediálnych kampaniach, publikáciách a propagačných materiáloch UNESCO.

Postup

Po zhotovení fotografie (fotografií):

 1. Ku každej fotografii pridajte názov a napíšte krátky opis (max 75 slov).
 2. Pomenujte fotografiu(-e) v tomto formáte: (napríklad: Smith_John_Digital-Futures.jpeg).
 3. Stiahnite a vyplňte formulár na odoslanie a premenujte ho v tomto formáte: Priezvisko_krstné_meno_SAPC22.docx
 4. Vyplnený formulár a originálne súbory s fotografiami pošlite na adresu unevoc.skills@unesco.org s nasledujúcim predmetom e-mailu: priezvisko_krstné meno_SAPC22. V prípade viacerých príspevkov, ktoré nie je možné poslať e-mailom, môžete použiť ľubovoľné servery cloudových úložísk, napr. WeTransfer.

Výberový proces bude založený na nasledujúcich kritériách:

Súlad s témou, Jedinečnosť konceptu/záberu, Kreativita, Inovatívny spôsob odovzdania posolstva.