Sieť podujatí "Buď atraktívny na trhu práce"

V dňoch 7.11.2022 a 16.11.2022 sme sa zúčastnili podujatia “Buď atraktívny na trhu práce” spolu s kolegami z Europe Direct Nitra a EURES Slovakia pre študentov 3. a 4. ročníka Súkromnej strednej odbornej školy ANIMUS v Nitre.

Na úvod zazneli informácie o službách informačného centra Europe Direct Nitra, následne sa účastníci mohli dozvedieť, ako môžu využiť služby siete EURES pri hľadaní pracovných príležitostí, mobilít pracovnej sily, o životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ/EHP.

A na záver Europass Slovensko študentov oboznámilo s európskou platformou www.europass.eu, za účelom získať užitočné rady pri tvorbe vlastného profilu Europass, a spoznať všetky jej možnosti a novinky.

Národné centrum Europass ďakuje za pozvanie a všetkým účastníkom želáme veľa šťastia pri nájdení svojho vytúženého zamestnania.

Pre ďalšie informácie k podujatiu sledujte naše sociálne siete: