Europass WORKSHOP so študentmi
Gymnázia v Žiline

Dňa 22. novembra 2022 národné centrum Europass Slovensko usporiadalo workshop na Gymnáziu v Žiline pre žiakov a učiteľov z Grécka, Poľska, Islandu, Švédska a Talianska zapojených do projektu Erasmus+ Digital Competence and eSafety.

Hlavná téma workshopu sa niesla celým medzinárodným stretnutím v podobe predstavenia platformy Europass, ktorá má v súčasnosti nový nástroj Test digitálnych zručností. Študenti mali možnosť si otestovať svoje digitálne zručnosti a po vytvorení vlastného profilu si svoje výsledky rovno uložili do svojich Europass knižníc.

Žiaci si formou praktického workshopu rozšírili svoje poznatky o tom, ako a akým spôsobom si môžu overiť úroveň svojich digitálnych zručností a následne ich odprezentovať pri vzdelávaní a príprave pre trh práce.

Ďakujeme Gymnázium Hlinská Žilina za pozvanie a tešíme sa na ďalšie spoločné workshopy.