Hľadáme kolegyňu/kolegu na Úsek celoživotného vzdelávania

Na Úseku celoživotného vzdelávania hľadáme kolegu/kolegyňu na pozíciu odborný/á zamestnanec/kyňa pre riadenie jednej z EÚ iniciatív na národnej úrovni.

Miesto výkonu práce: Bratislava

Termín nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: HPP

Minimálne požiadavky

  • vysokoškolské II. stupňa, min. 1 rok praxe
  • jazykové znalosti – anglický jazyk na úrovni C1
  • počítačové znalosti – Microsoft Word – pokročilý používateľ; Microsoft PowerPoint, Excel a Teams – používateľ

Ďalšie požiadavky

  • skúsenosti s kariérovým poradenstvom
  • skúsenosti s realizáciou projektov EÚ (príprava žiadostí, správ, realizácia projektového plánu),
  • skúsenosti v oblasti medzinárodnej spolupráce,
  • dobré prezentačné a komunikačné zručnosti.

PRACOVNÁ NÁPLŇ:

  • Realizácia európskej iniciatívy Europass na národnej úrovni.
  • Medzinárodná spolupráca a spolupráca s národnými inštitúciami a ďalšími organizáciami.
  • Vzdelávacie, informačné a komunikačné aktivity pre odbornú a laickú verejnosť.

Ponúkaný plat: Mzda od 1 400 € mesačne podľa praxe a úrovne zručností (odmeňovanie podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení Zákona č. 388/2018 Z. z. a zákona č. 354/2018 Z. z.). Finálna mzda bude reflektovať komplexné zhodnotenie, schopnosti a doterajšie pracovné skúsenosti kandidáta či kandidátky.

Vaše životopisy vo formáte Europass (www.europass.eu) posielajte do 15. februára 2022 na e-mailovú adresu czv@siov.sk