Online Europass workshop s Obchodnou akadémiou Zlaté Moravce

Dňa 2. decembra2021 sa konal 90-minútový online workshop Europass s Obchodnom akadémiou zo Zlatých Moraviec.

16 študentov z 5. ročníka bilingválneho štúdia malo možnosť zistiť čo európska platforma www.europass.eu ponúka.

Na úvod sa študenti predstavili pomocou Dixit kariet, vyskúšali si aké je to byť v roli zamestnávateľa, diskutovali o tom, čo obsahuje štruktúrovaný životopis a následne mali možnosť spoznať výhody platformy Europass, ktorá im dokáže pomôcť pri budúcom uplatnení sa na trhu práce.

V druhej časti boli študenti oboznámení s ďalšími podpornými dokumentmi. Rozprávali sme sa o vysnených mobilitách, ktoré by študenti radi absolvovali a vysvetlili sme si tak, čo je obsahom unikátneho Europass-mobilita dokumentu. Taktiež sme diskutovali o Europass dodatkoch k vysvedčeniu/osvedčeniu a aký je rozdiel medzi nimi, vysvedčením a výučným listom.

Na záver sme v rámci interakcie použili aplikáciu Slido, pomocou ktorej sme dostali spätnú väzbu od študentov aj pani učiteľky.

Pani učiteľka napísala: „Chcem sa touto cestou poďakovať za vysokú úroveň pripravenosti a vedenia workshopu a za informácie, ktoré žiaci aj vďaka tomuto workshopu získali. Žiaci veľmi ocenili, že neprijímali len „pasívne“ prezentáciu, alebo prednášku, ale boli aktívne zapojení do činnosti a tiež ocenili prístup lektoriek, ktoré workshop viedli, k činnosti a aktivite žiakov.“

Ďakujeme za aktívnu účasť a participáciu všetkým účastníkom a účastníčkam a veríme, že sprostredkované informácie vám pomôžu pri budovaní vašej kariéry.

Pre ďalšie informácie k podujatiu sledujte naše sociálne siete: