Europass WORKSHOPY so ZŠ Janigova v Košiciach

Dňa 24. mája 2021 národné centrum Europass Slovensko usporiadalo workshopy na ZŠ Janigova v Košiciach pre žiakov 8. a 9. ročníka.

Cieľom 45-minútových workshopov bolo sprostredkovať žiakom 8. a 9. ročníka informácie o platforme europass.eu a pomocou praktických a hravých úloh spoznať význam a výhody Europass životopisu s dôrazom na jeho budúce využitie pri snahe zmysluplne sa uplatniť na trhu práce.

Žiaci pracovali samostatne aj v skupinách, mali sa vžiť do roly zamestnávateľov a diskutovať, koho z uchádzačov by si do svojej firmy vybraliprečo, odpovedať na otázky zamerané na ich vlastnostizáujmy. Na záver zistili, že aj ako žiaci základnej školy sa môžu odprezentovať a majú svetu práce čo ponúknuť, o čom svedčí aj spätná väzba.

Zo záverečnej reflexie vieme, že žiakov okrem obsahu zaujala aj forma- komunikácia, pozitívny prístupspoločná práca. Niektorí hodnotili pozitívne prezentáciu stránky Europass, role play aktivitu, opisovanie svojich vlastnostní cez Dixit karty či nadobudnutie vedomostí o tom, čo všetko má a môže životopis obsahovať.

Ďakujeme ZŠ Janigova za pozvanie a tešíme sa na ďalšie spoločné workshopy.