Posledný Europass WORKSHOP v školskom roku 2020/2021 sa konal v Piešťanoch

Dňa 23. júna 2021 národné centrum Europass Slovensko usporiadalo už deviaty workshop na ZŠ Holubyho v Piešťanoch pre žiakov 9. ročníka.

Spolu 16 žiakov 9. ročníka sa opäť dozvedelo mnoho zaujímavostí o platforme Europass, ktorá im môže pomôcť pri budúcom uplatnení sa na trhu práce.

Na úvod sa žiaci pokúsili hravou formou popísať svoje vlastnosti, vyskúšali si aké je to byť v koži zamestnávateľa a zamestnávateľky, diskutovali sme o tom, čo môžu o nich povedať záujmyživotopise a tiež čo všetko sú už schopní do svojho portfólia zaznamenať.

Po prezentácii výhod platformy Europass žiaci pracovali vo dvojiciach a vytvárali fiktívny životopis, ktorý následne prezentovali. Víťazná dvojica vyhrala reklamné predmety Europass.

V rámci reflexie „Opíš jedným slovom (alebo slovným spojením) dnešný workshop“ žiaci napísali:

Národné centrum Europass Slovensko ďakuje ZŠ Holubyho za prejavený záujem a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.