Národné podujatie EUROPASS

Národné centrum Europass Slovensko vás pozýva na Národné podujatie Europass zamerané na oficiálne predstavenie Nového Europassu, ktoré sa bude konať dňa 3. marca 2021 v čase 10:00  do 12:30. Ústrednou témou podujatia je európska online platforma s novými funkciami na podporu riadenia kariéry a celoživotného vzdelávania jednotlivcov. V spolupráci s  partnermi a expertmi rozoberieme témy potrebných zručností ako odozvy na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, špecifické dokumenty na zviditeľnenie získaných zručností a zástupcovia Európskej komisie vysvetlia aktuálnu tému elektronických  dokladov o vzdelaní (Europass Digital Credentials).

Rozbehnite svoju kariéru s EUROPASSOM.

Na podujatie sa môžete prihlásiť prostredníctvom registračného formulára do 1. marca 2021. Registrovaným účastníkom zašleme link s prístupom na národné podujatie.

Program podujatia