Plány na zlepšenie funkcionalít Europassu

Portál Europass je kontaktným miestom pre všetkých, ktorí hľadajú nové pracovné výzvy alebo sa chcú ďalej vzdelávať.

Európska komisia spustila novú platformu 1. júla 2020, ktorá používateľom Europassu ponúkla výrazne rozšírené funkcie v porovnaní s predchádzajúcim editorom životopisov. Europass pomáha objavovať a využívať nové príležitosti a je dostupný skutočne pre všetkých (žiakov, stážistov, študentov, uchádzačov o zamestnanie, ale aj profesionálov).

Srdcom nového Europassu je e-portfólio, bezpečný online úložný priestor, kde si užívateľ môže zaznamenať svoje zručnosti, kvalifikácie, záujmy a skúsenosti, ako si aj uložiť digitálne/elektronické dokumenty. Tí, ktorí dokončili svoj osobný profil, môžu mať na základe svojich schopností a záujmov zobrazené vhodné návrhy pracovných ponúk a študijných príležitostí.

Portál Europass ponúka prístup k vzdelávacím a pracovným príležitostiam v Európe a podporuje cezhraničnú mobilitu. Prepojením na EURES, portál pre pracovnú mobilitu v Európe, je možné hľadať pracovné miesta v celej Európe. Nájdete tu vhodné príležitosti na vzdelávanie, nakoľko je platforma prepojená s databázou kurzov ďalšieho vzdelávania z celej Európy. Portál taktiež zhromažďuje informácie špecifické pre jednotlivé krajiny, ako napríklad validácia neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a trendy na pracovnom trhu.

Druhá fáza spustenia inovatívnych prvkov je naplánovaná na budúci rok. Súčasťou platformy Europass bude nástroj na sebahodnotenie digitálnych zručností so sériou vedomostných otázok a cvičení, ktoré používateľom umožnia zistiť úroveň digitálnych zručností, medzery v zručnostiach a následne dostať návrhy na možnosti ich zlepšenia. Nový nástroj bude založený na kompetenciách a deskriptoroch v programe DigComp: Európsky rámec digitálnych kompetencií (The European Digital Competence Framework). 

V pláne je implementovať aj rôzne iné nástroje na sebahodnotenie napr.: jazykové zručnosti, ekologické a podnikateľské zručnosti. Ďalej sprostredkovať online testy kariérového poradenstva, ako aj plánovaný vývoj nástroja na porovnanie kvalifikácií, ktorý umožní používateľom Europassu porovnávať kvalifikácie z rôznych krajín.

Všetky nástroje sú bezplatné a k dispozícii v 29 jazykoch, aby sa Európania mohli inšpirovať a podniknúť s Europassom ďalší krok v kariére a vzdelávaní.