OTVÁRAME SÉRIU ŠKOLENÍ

V nadväznosti na spätnú väzbu z úspešne realizovaných podujatí pokračujeme sériou VZDELÁVACÍCH WORKSHOPOV, ktoré sú zamerané na sprostredkovanie informácií, zvýšenie povedomia o platforme www.europass.eu i pochopenievyužívanie moderných nástrojov na podporu celoživotného vzdelávania.

Vzdelávacie workshopy sú určené pre všetkých záujemcov o témy, ktoré sa týkajú celoeurópskej platformy europass.eu a jej nástrojov.

Začíname už tento utorok na Cambridge International School, kde žiaci a žiačky 9.ročníka pomocou praktických a hravých úloh spoznajú význam životopisu, výhody Europass životopisu či portfólia s dôrazom na jeho budúce využitie pri snahe zmysluplne sa uplatniť na trhu práce.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom europass@siov.sk