Stránka www.europass.sk je prístupná od 1. mája 2020

Od konca minulého roka informuje Národné centrum Europass o pripravovanej zmene Europass na online portál, ktorý umožní užívateľom nielen tvorbu profesijného životopisu, ale budovanie portfólia, v ktorom si užívateľ bude môcť zaznamenávať svoje pracovné úspechy, ukladať dokumenty spojené so svojou kariérou a využívať možnosti vyhľadávania práce alebo vzdelávania, sebahodnotenia, a pod. Nový Europass sa stane realitou 1. júna 2020, odkedy bude prístupný na adrese www.europass.eu.

Národné centrum Europass Slovensko, ktoré pôsobí na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania, 1. mája 2020 spúšťa svoju stránku www.europass.sk, ktorá je nielen vstupom na nový portál Europass, ale tiež obsahuje aktuality, informácie a podporu pre slovenských užívateľov.

Dôležitou súčasťou pripravovanej webovej stánky je databáza dodatkov k osvedčeniu/vysvedčeniu v OVP a ďalšom vzdelávaní. Dodatky sú podporné dokumenty k vysvedčeniu alebo osvedčeniu o kvalifikácii a slúžia na lepšie pochopenie vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré držiteľ vysvedčenia získal – napr. pre zamestnávateľov v SR i v zahraničí, pre vysoké školy a pod. Prvá sada 100 dodatkov k najžiadanejším študijným odborom a kvalifikáciám je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku a bude sa postupne dopĺňať. Dodatky je možné stiahnuť zo stránky a použiť ako doplňujúcu informáciu k ďalším dokumentom.

Pre školy a organizácie, ktoré realizujú medzinárodnú mobilitu v rámci projektov Erasmus+, stránka ponúka možnosť získania registračných čisel pre účastníkov mobility na vydanie potvrdenia o absolvovanom pobyte v zahraničí. Organizátorom mobilít tak odpadá nutnosť kontaktovať Národné centrum Europass.

Stránka www.europass.sk informuje aj o plánovaných podujatiach, ktoré organizuje v spolupráci s partnermi na národnej aj medzinárodnej úrovni.