Europass WORKSHOP so žiakmi SOŠ a Gymnázia v Hlohovci

Dňa 27. januára 2023 národné centrum Europass Slovensko usporiadalo workshop na SOŠ chemickej a Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci.

Cieľom Europass workshopov bolo sprostredkovanie informácií, zvýšenie povedomia o platforme www.europass.eu, pochopenie a využívanie moderných nástrojov na podporu celoživotného vzdelávania.

Pomocou praktických úloh študenti spoznali význam a výhody Europass životopisu s dôrazom na jeho budúce využitie pri snahe zmysluplne sa uplatniť na trhu práce. Študenti si na platforme Europass vytvorili svoje osobné profily, životopisy  a taktiež si vyskúšali test digitálnych zručností.

Ďakujeme za aktívnu účasť študentom ako aj pedagógom a veríme, že sprostredkované informácie im budú nápomocné pri budovaní kariéry.

Ďakujeme SOŠ chemickej a Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci za pozvanie a tešíme sa na ďalšie spoločné workshopy.