Kde sa registračné číslo uvádza?

Pridelené registračné číslo sa uvádza v dokumente Europass – mobilita v časti 7 “Evidenčné číslo dokumentu”.

Kam a kedy mi príde registračné číslo?

 

Počet dní mobility zahŕňa i dni na cestu?