o nás

Europass je iniciatíva Európskej komisie na uľahčenie mobility v práci a vzdelávaní. Transparentnosť kvalifikácií a kompetencií je nevyhnutná na podporu mobility medzi európskymi krajinami alebo v rámci vnútroštátnych sektorov.

V každom členskom štáte sa zriaďuje Národné centrum Europass (NEC), ktoré koordinuje a propaguje činnosti týkajúce sa Europassu vo vlastnej krajine.

Úlohy Národného centra Europass Slovensko :