Národné podujatie Europass

 
Národné centrum Europass Slovensko usporiadalo dňa          3. marca 2021 online podujatie zamerané na význam Europassu ako nástroja pri prezentácii zručností  jednotlivcov, vlastnom riadení kariéry a celoživotného vzdelávania v kontexte súčasných výziev na trhu práce.
Rozbehnite svoju kariéru s Europassom.
#TakeTheNextStep  #NewEuropass
 
Ďakujeme rečníkom za spoluprácu, kvalitné spracovanie hlavných tém a inšpiráciu pre našu ďalšiu prácu.
Veríme, že nastavený program vás zaujal a tešíme sa na najbližšie stretnutie.

Tím Europass Slovensko