Obrázok1.png

Europass Slovensko

Pozvánka na online Europass workshopy

Online Europass workshopy Národné centrum Europass váss pozýva na online workshop, ktorý sa uskutoční 11. novembra 2021 a 2. decembra 2021. Informačné workshopy sú určené pre všetkých záujemcov o témy, ktoré sa…

Európsky deň absolventov 2021

Európsky deň absolventov 2021 Dňa 16. septembra 2021 sme v priestoroch Agroinštitútu v Nitre spojili sily s Europe Direct Nitra, sieťou EURES Slovakia a Zdravotnou poisťovňou Dôvera a vznikol „Európsky deň pre absolventov„. Cieľom…

Europass životopis

Europass životopis je jednoduchý a flexibilný dokument, v ktorom máte príležitosť prehľadne predstaviť svoje schopnosti a kvalifikáciu.

Potvrdenie
o Mobilite

Europass mobilita opisuje zručnosti nadobudnuté počas pobytu v zahraničí v rámci mobility na účely vzdelávania sa alebo práce.

Dodatky k vysvedčeniu a osvedčeniu

Europass dodatky poskytujú poskytujú informácie o obsahu a výsledkoch vzdelávania súvisiaceho s kvalifikáciou a o vzdelávacom systéme krajiny.

Národné centrum Europass je súčasťou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV). Aktivity NCE sa realizujú s finančnou podporou Európskej únie v rámci programu Erasmus+.