EUROPASS Slovensko opäť na GAUDEAME Nitra 2021

Tentokrát v Nitre sa konal veľtrh vysokých škôl s názvom Gaudeamus. Podujatie prebehlo od 2. do 4. novembra vo formáte prednáškových a konzultačných dní.

Akciu v priebehu troch dní navštívilo celkom 2 098 návštevníkov, ktorí mali možnosť pozrieť si až 52 prednášok a na kontaktných miestach sa študentom predstavilo 36 vzdelávacích inštitúcií ako napríklad Univerzita Komenského, Technická Univerzita, Univerzita Karlova, či Masarikova Univerzita.

Prednáška Europass sa uskutočnila v dvoch cykloch, ktorá pozostávala z predstavenia novej platformy www.europass.eu a jej nástrojov na podporu celoživotného vzdelávania.

Rozloženie návštevnosti do jednotlivých dní::

Najbližšie sa bude veľtrh vysokých škôl a pomaturitného štúdia konať v Brne v dňoch 23. – 26. novembra 2021, kde ste všetci srdečne vítaní.

Pre ďalšie informácie k podujatiu sledujte naše sociálne siete: